Arkiver: Tilbud undervisere

Science Day

Vil du give dine elever en inspirerende dag med naturvidenskab og teknologi? Så er Science Day sikkert noget for jer. Science Day er tidligere kendt som Girls’ Day in Science, men har i år ændret navn til Science Day, hvor både drenge og piger deltager.

Hold skibet sejlende

Hold skibet sejlende er et undervisningsforløb, hvor I skal undersøge forskellige udfordringer, der alle løses af eksperter i de mange virksomheder i den maritime branche.

Naturfags­maraton

Naturfagsmaraton er en fest for fællesskab, sammenhold og gode idéer – et kreativt og innovativt undervisningsforløb for elever i 5. og 6. klasse med spændende opgaver og en sjov, lokal konkurrencedag.

Smådyrssafari

De vilde insekter og smådyr er i tilbagegang og verdens biodiversitet bliver ringere og ringere. Det må vi gøre noget ved! Og jo mere man ved om naturen, jo større lyst får man til at passe på den.

Lærerkurser

Som lærer i gymnasiet har du mulighed for at komme på et af vores lærerkurser.

Besøg huset

Tag din klasse med i Naturvidenskabernes Hus, hvor I arbejder med en virkelig problemstilling i laboratoriet.

Flyt vandet

Velkommen til vores nye flotte udendørs undervisningsbase! Her skal eleverne undersøge forskellige metoder til at løfte vand over en høj. De skal også bygge en vandbane, der kan fordele vandet.

Byg din egen sø

Hvordan opfører vand sig? Hvad betyder vægten for, om noget kan bevæges eller flyttes? Vi skal undersøge vand, og om man egentlig kan bygge sin egen sø.

Mere sundhed med virtual reality

Eleverne skal undersøge, hvordan virtuel reality-tekonologi kan give indblik i andres liv og udfordringer. Forløbet foregår i samarbejde med TakeawalkVR og tilbydes primært til gymnasier i Region Hovedstaden.

Klog på klimadata

Eleverne skal med klimadata fra klimamodeller undersøge, hvordan klimaforandringer påvirker forekomsten af vand i form af øget nedbør og højere havniveau i eget lokalområde. Forløbet foregår i samarbejde med Klimatorium.

Klimasikring med satellitbilleder

Eleverne skal undersøge, hvordan man kan anvende satellitbilleder, og hvordan dette arbejde kan bidrage til at klimasikre København. Forløbet foregår i samarbejde med DHI.

Klimaklar Frederiksberg

Eleverne skal undersøge, hvor og hvordan der kan laves klimatilpasning på Frederiksberg eller i nærheden af, hvor eleverne bor. Forløbet foregår i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

En ny indpakning

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan optimere materialeskiftet i indpakningen af Coloplast-produkter. Forløbet foregår i samarbejde med Coloplast.

Din krop som lydlaboratorium

Eleverne skal undersøge, hvordan lyde opfattes forskelligt alt efter omgivelserne, og elevens lydsensitivitet. God hørelse forbedrer livskvaliteten og skaber dermed værdi for mennesker. Forløbet foregår i samarbejde med Eriksholm Research Centre.

Bæredygtighed med enzymer

Eleverne skal undersøge, hvordan enzymer kan bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion, og dermed skabe værdi for mennesker og samfundet. Forløbet foregår i samarbejde med Novozymes.

Fremtidssikring af polyurethan

Eleverne skal undersøge, hvordan kan man gøre livsforløbet for plastmaterialet polyurethan mere cirkulært, og dermed sikre tilstrækkelig mængde af det uundværlige materiale uden at påvirke klimaet unødigt. Forløbet foregår i samarbejde med Plixxent.

Power-to-X

Eleverne skal give deres bud på, hvordan vi i fremtiden kan sikre tilstrækkelig grøn energi på den lokalitet og det tidspunkt, hvor energien er efterspurgt. Forløbet foregår i samarbejde med Topsoe.

Den rette mængde vand

Eleverne skal lave sensorer, som de kan programmere, så styringen af en Grundfos-pumpe optimeres. Forløbet foregår i samarbejde med Grundfos.

Bæredygtig vandpumpning

Eleverne skal give deres bud på en energikilde, der kan sikre stabil energi til at drive en Grundfos-pumpe et sted i verden. Forløbet foregår i samarbejde med Grundfos.

Vandrensning med muslinger

Eleverne skal undersøge, hvordan en muslingefarm kan konstrueres, så muslingefarmen ikke ses på vandoverfladen, og muslingenettene aldrig kommer ned at røre havbunden. Forløbet foregår i samarbejde med Hedeselskabet.

Ormstrup sø

‘Fosfor – Fra problem til løsning’ er nyt undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Materialet består af tre forskellige cases med problemstillinger, film, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter og livedata fra Ormstrup Sø i Midtjylland.

Rent vand

Eleverne skal undersøge, hvordan vi sikrer os, at det vand, som vi drikker, er sundt. Forløbet foregår i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Klimatilpasning på dit eget gymnasium

Eleverne skal undersøge, hvordan deres eget gymnasium kan klimatilpasses, så det kan modstå øgede nedbørsmængder i fremtiden. Forløbet foregår i samarbejde med Envidan.

Sundhed og trivsel med teknologi

Hvordan kan vi bruge teknologi til at øge sundhed og trivsel blandt ældre mennesker på et plejehjem? Det skal eleverne undersøge i dette forløb, hvor de både skal besøge et plejehjem og Naturvidenskabernes Hus.

Plastmager

Eleverne skal arbejde med plastikstøbning, når de skal støbe termoplast, lave opmålinger til en støbeform og udarbejde et produkt med vacuumstøbning. Opgaven er for elever i 7. – 10. klasse.

Personvogns­mekaniker

Eleverne skal en tur på værkstedet, når de skal undersøge og udskifte reservedele på en af de vigtigste dele på en bil, nemlig bremsesystemet. Eleverne skal også fejlfinde og reparere et trailerlys. Opgaven er for elever i 7. – 10. klasse.

VVS-tekniker

Eleverne skal have værktøj i hænderne, når de skal prøve kræfter med de forskellige fagretninger som VVS-tekniker. Eleverne skal montere gulvvarme og termostater – og derudover skal de sikre rene og bakteriefrie rør, når der skal monteres håndvask og afløb. Opgaven er for elever i 7. – 10. klasse.

Tømrer

Eleverne skal have tommestok og vaterpas i hånden, når de i grupper skal bygge en ottekantet bænk til klassen. Det kræver præcisionsarbejde og godt samarbejde. Opgaven er for elever i 7. – 10. klasse.

Smed

Eleverne skal designe en skammel, som er stabil, billig i produktion og holdbar. Hvis I samarbejder med en virksomhed, kan I sende den bedste løsning til virksomheden, som måske har mulighed for at omsætte tegningen til et fysisk produkt til skolen. Opgaven er for elever i 7. – 10. klasse.

Industritekniker

Eleverne skal som industriteknikere designe en 3D-tegning af en udstiksform. Hvis I samarbejder med en virksomhed, kan de måske omsætte den bedste af elevernes arbejdstegninger til et fysisk produkt til skolen. Opgaven er for elever i 7. – 10. klasse.

Elektriker

Eleverne skal montere forskellige elinstallationer – kabler, stikkontakter og lampesteder – på en prøveopsætning. Opgaven kræver adgang til skolens fysik/kemi-lokale. Opgaven er til elever i 7. – 10. klasse.

Murer

Eleverne skal have murerskeen i hånden, når de skal opmure deres egne minihuse. Husene kan isoleres med forskellige materialer. Brug minihusene til at undersøge isoleringsevne, varmeoverførsel og varmetab. Opgaven er til elever i 7. – 10. klasse.

Minimaraton

Tag dine indskolingselever med til en dag fuld af opfindelser, kreativitet og sjov. Minimaraton udspringer fra det populære Naturfagsmaraton.

Engineering Day

Vær med til Engineering Day – et landsdækkende event med engagerende naturfagsundervisning, hvor eleverne trækker i arbejdstøjet og arbejder som rigtige ingeniører. 

Kom med i laboratoriet

Kom med i laboratoriet i Naturvidenskabernes Hus, hvor eleverne skal prøve kræfter med småforsøg med enzymer.

Stop madspild

Hvordan kan vi bruge naturvidenskaben til at mindske madspild? Det skal eleverne undersøge i dette forløb, som foregår i Naturvidenskabernes Hus.

Mur med bolden

Mur med Bolden er et undervisningsforløb til elever i 6. til 8. klasse, hvor eleverne gennem en række opgaver og et besøg på en virksomhed skal undersøge fremtidens mønstre i murværk og designe deres egen løsning til en boldmur i skolegården.

Byg med træ

Byg med Træ er et undervisningsforløb for elever i 6. til 8. klasse. Her skal eleverne gennem en opgave og et besøg på en virksomhed designe et halvtag til skolen, hvor deres cykler kan stå i læ.

De hårde metaller

De Hårde Metaller er et undervisningsforløb for elever i 7. til 10. klasse. Her skal eleverne gennem en række opgaver og et besøg på en virksomhed undersøge metallers egenskaber og designe deres egen løsning til en bærende konstruktion til et nyt multirum til skolen.

Power-to-X

Power-to-X er et undervisningsforløb for elever i 7. – 10. klasse, hvor I skal undersøge, hvad Power-to-X er, og hvilke muligheder og udfordringer der er ved at overgå til udelukkende grøn energi.

Utætte hjerteklapper

Utætte Hjerteklapper er et undervisningsforløb for elever i 7. til 10. klasse, som vil blive klogere på hjertet, og hvordan det fungerer. Eleverne skal gennem opgaver og et besøg på en virksomhed undersøge, hvordan metaller kan indopereres, når der er fejl i hjerteklappen.

Space tech

Space Tech er et undervisningsforløb for elever i 7. til 10. klasse, der har lyst til at undersøge, hvad det kræver at være astronaut og udforske rummet. Måleapparater, vandraketter, stråling, satellitdata og animationsfilm er blot nogle af de områder, eleverne kommer til at fordybe sig i.

Smart teknologi

Smart Teknologi er et undervisningsforløb for elever i 7. til 10. klasse, der vil udvikle løsninger på, hvordan robotter kan løse menneskets opgaver både hurtigere og bedre. Eleverne skal gennem opgaver og et besøg på en virksomhed undersøge, hvordan automatisering kan understøtte en effektiv produktion og aflaste ensformigt arbejde.

Reservedele til kroppen

Reservedele til Kroppen er et undervisningsforløb for elever i 7. til 10. klasse. Eleverne skal gennem en række opgaver og et besøg på en virksomhed undersøge, hvordan et hofteled fungerer, og hvordan man kan anvende 3D-teknologier til at fremstille et hofteled.

Funky furniture

Funky Furniture er et undervisningsforløb med et virksomhedsbesøg for elever i 7. til 10. klasse, der vil udvikle løsninger på, hvordan vi imødekommer udfordringen med brug-og-smid-væk-kulturen. Eleverne skal undersøge, hvordan materialevalg og design kan være med til at understøtte en bæredygtig produktion.

Fremtidens bil

Fremtidens Bil er et undervisningsforløb til elever i 7. til 10. klasse. Her skal eleverne gennem en række opgaver og et besøg på en virksomhed undersøge, hvilken biltype og finansiering der passer til deres families behov samt bilens klimapåvirkning.

Den skøre knogle

Den Skøre Knogle er et undervisningsforløb til elever i 7. til 10. klasse. Her skal eleverne gennem opgaver og et besøg på en virksomhed undersøge, hvordan teknologi kan være med til at udforme knogleimplantater til kroppen.

Byg bæredygtigt

Byg Bæredygtigt er et undervisningsforløb for elever i 7. til 10. klasse, hvor eleverne gennem en række opgaver og et besøg på en virksomhed skal undersøge fremtidens bæredygtige byggetrends.

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).