Power-to-X

Power-to-X er et undervisningsforløb for elever i 7. – 10. klasse, hvor I skal undersøge, hvad Power-to-X er, og hvilke muligheder og udfordringer der er ved at overgå til udelukkende grøn energi.

Har du hørt om Power-to-X, og hvordan Power-to-X kan være løsningen på, hvordan vi kan producere bæredygtig grøn energi i fremtiden? Hvis Danmark skal nå sit klimamål i 2030 om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent, og blive klimaneutral på lang sigt, får vedvarende energikilder som solenergi og vindenergi en vigtig rolle. Vi skal væk fra de fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas. Her kan Power-to-X være løsningen, når vi skal producere bæredygtig grøn energi i fremtiden. Vi kan opnå et samfund, der er fri for fossile brændstoffer.

Verdensmål

Klasse

Fag

Sted

Varighed

Pris

Gratis

I samarbejde med

Viden

Kontakt

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).