Tænd gnisten hos børn og unge i din kommune

Som kommune kan I styrke skolevirksomhedssamarbejde og praksisfaglighed i skolernes undervisning i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus.

Mange danske kommuner arbejder med skolevirksomhedssamarbejde, og det vil vi gerne støtte op om samt inspirere endnu flere til at komme i gang. Derfor kan I som kommune indgå i et samarbejde med os, hvor vi sammen arbejder for at udvikle samarbejdet mellem skoler og virksomheder i jeres kommune.

Som nationalt videnscenter for skolevirksomhedssamarbejde herunder med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet understøtter Naturvidenskabernes Hus kommuner i skolevirksomhedssamarbejde. Vi er et hus af praktikere og faciliterer i dag skolevirksomhedssamarbejde i flere kommuner. Vi indsamler viden og forskning og faciliterer netværk og vidensdeling på tværs af kommuner. Alt sammen til gavn for børn og unge på kommunernes skoler.

Der kan være forskellige behov i de enkelte kommuner, og der findes ikke én løsning, der passer til alle. Derfor tager vi en dialog med jer om jeres behov og ønsker og sparrer med jer om, hvordan vi bedst udvikler samarbejdet mellem skoler og virksomheder i jeres kommune.

Her på siden kan I læse mere om vores tilbud og koncepter og blive inspireret af, hvordan andre kommuner arbejder med skolevirksomhedssamarbejde og praksisfaglighed.

Danmarkskortet viser, hvilke kommuner vi i øjeblikket samarbejder med.

Koncepter

Samarbejde

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).