Klimasikring af kyst og vandløb

Eleverne skal undersøge, hvordan vi bruger klimadata til at fremtidssikre de danske kyster og vandløb. Forløbet foregår i samarbejde med Klimatorium.

Hvordan bruges klimadata til at fremtidssikre de danske kyster og vandløb? Det kan du sammen med dine elever undersøge i vores virksomhedscase i samarbejde med Klimatorium. Forløbet skydes i gang med et virtuelt kickoff, hvor medarbejdere fra Klimatorium præsenterer en virksomhedscase, hvor I kan vælge enten at tage en kystsikringsvinkel eller en vinkel, hvor I undersøger oversvømmelse af vandløb. Midt i forløbet vil der være en spørgetime med deltagelse af medarbejdere fra Klimatorium. Forløbet afsluttes med, at 1-2 grupper fra hvert gymnasium laver en virtuel præsentation af deres problemstilling og løsningsforslag, hvor Klimatoriums medarbejdere giver feedback på projekterne. Det vil være muligt at besøge Klimatorium undervejs i forløbet.

Bemærk, at dette er et online forløb, som man kan deltage i fra hele Danmark.

Giv feedback

Har du brugt materialet i din undervisning, hører vi meget gerne fra dig. Din feedback bruger vi til at forbedre materialet. Skriv til os på gym@nvhus.dk med både ris og ros. Vi glæder os til at høre fra dig.

Om samarbejdet

Virksomhedscasen er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs om virksomhedscasens faser

Stockholm Junior Water Prize Challenge

Eleverne kan indsende deres løsninger til Stockholm Junior Water Prize Challenge, som er en særpris ved Unge Forskere. Prisen uddeles af Grundfos Foundation og Poul Due Jensens Fond til et seniorprojekt, som har fokus på vand og bæredygtighed.

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Fysik, Naturgeografi, Geovidenskab

Landsdel

Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Hovedstaden, Sønderjylland, Fyn

Tid

Aftales i samarbejde med lærer og virksomhed

Pris

Gratis

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Rent vand

Eleverne skal undersøge, hvordan vi sikrer os, at det vand, som vi drikker, er sundt. Forløbet foregår i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Læs mere

Bæredygtig vandpumpning

Eleverne skal give deres bud på en energikilde, der kan sikre stabil energi til at drive en Grundfos-pumpe et sted i verden. Forløbet foregår i samarbejde med Grundfos.

Læs mere

Satellitdata – et vigtigt værktøj

Eleverne skal undersøge, hvordan satellitdata kan anvendes i en bred række af fagområder.  Forløbet foregår i samarbejde med DHI.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt