Den grønneste energi er den, vi sparer

Eleverne skal undersøge, hvordan man kan bruge et energioverskud et sted til at dække et energibehov et andet sted. Forløbet foregår i samarbejde med Danfoss.

Energieffektivitet er den hurtigste og økonomisk mest rentable vej til en grønnere fremtid. Gennem de sidste 20 år har energioptimering været med til at bremse udledningen af drivhusgasser. Men det fulde potentiale i at energioptimere transport, industri og bygninger er endnu ikke nået. For hvordan laver man grønne forbedringer i materialevalg og energiforbrug, der har effekt i en globaliseret verden? Det skal du sammen med dine gymnasieelever undersøge i dette forløb i samarbejde med Danfoss.

Forløbet starter med et besøg hos Danfoss i Nordborg. Her vil medarbejdere præsentere virksomheden og virksomhedscasen, hvorefter der vil være dialog om projektet, som eleverne skal arbejde med. Undervejs i forløbet vil der være en virtuel spørgetime. Afslutningsvis skal eleverne hjemme på gymnasiet præsentere deres projekter og løsningsforslag for medarbejdere fra Danfoss, der vil give feedback på projekterne.

Kernestof

Fysik B

Faglige mål

 • Gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling.
 • Kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe.
 • Kunne undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.
 • Kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof

 • Beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning.
 • Indre energi og energiforhold ved temperatur- og faseændringer.
 • (Simple elektriske kredsløb med stationære strømme beskrevet ved hjælp af strømstyrke, spændingsfald, resistans og energiomsætning, herunder eksempler på kredsløb med elektriske sensorer).

Supplerende stof

 • Det supplerende stof skal inddrage aktuelle faglige, teknologiske, samfundsrelevante eller globale problemstillinger, herunder en belysning af fysiske aspekter af bæredygtig udvikling.

Arbejdsformer

 • Der skal tilrettelægges mindst ét forløb, hvor eleverne undersøger en problemstilling og udvikler og vurderer løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.
 • Inddragelse af private eller offentlige virksomheder og institutioner skal bidrage til at tydeliggøre studie- og karrieremuligheder for eleverne og belyse relevante fysiske problemstillinger
 • Eleverne skal arbejde med mundtlig fremstilling, hvor de inddrager såvel faglig argumentation som beskrivelse af fysiske fænomener og modeller.

Geovidenskab A

Faglige mål

 • Analysere og vurdere geovidenskabelige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig og teknologisk sammenhæng med inddragelse af viden og kompetencer opnået i andre fag.
 • Anvende fagets metoder i innovative sammenhænge.
 • Formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, mundtligt og skriftligt henvendt til specifikke målgrupper samt kunne deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geovidenskabelige emner.

Kernestof

 • Elementære elektriske kredsløb og geofaglig anvendelse af elektriske metoder
 • Produktionen og dens afhængighed af teknologisk udvikling og ressourcegrundlag. Betydning for mennesker og samfund lokalt og globalt
 • Nutidens og fremtidens energiteknologi og energiforsyning
 • Energiomsætning samt effekt og nyttevirkning.

Didaktiske principper

 • Der skal tilrettelægges mindst et forløb, som giver eleverne lejlighed til at udvikle og demonstrere deres innovative kompetencer.

Arbejdsformer

 • Projektarbejder, hvor der tages udgangspunkt i elevernes egne problemformuleringer, og som har en undersøgende eller innovativ tilgang, skal være en naturlig del af undervisningen.
 • Inddragelse af private og offentlige virksomheder og institutioner kan bidrage til at tydeliggøre studie- og karrieremuligheder for eleverne og belyse relevante geovidenskabelige problemstillinger.

Karrierelæring

 • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv.
 • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere.

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Fysik, Naturgeografi, Geovidenskab

Landsdel

Sønderjylland, Fyn

Pris

Gratis

I samarbejde med

Tilmelding

Skriv til os, hvis du vil deltage i vores tilbud.

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Science Day

Vil du give dine elever en inspirerende dag med naturvidenskab og teknologi? Så er Science Day sikkert noget for jer. Science Day er tidligere kendt som Girls’ Day in Science, men har i år ændret navn til Science Day, hvor både drenge og piger deltager.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt