Science Day

Som virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution kan I være med til at slå et slag for mere diversitet i naturvidenskab og teknologi som arrangør til Science Day. I får besøg af en eller flere klasser fra grundskolen eller gymnasiet til en dag med fokus på rollemodeller, hands-on aktiviteter og viden om mangfoldighed og muligheder for uddannelse og job.

Mere mangfoldighed

Der er store udfordringer med at rekruttere nok arbejdskraft inden for naturvidenskab og teknologi, og der mangler diversitet i arbejdsstyrken. Undersøgelser viser, at arbejdspladser med stor diversitet inden for bl.a. køn, etnicitet og religion skaber bedre resultater, har høj social samhørighed og forbedret trivsel. Diversitet fremmer kreativitet og innovation.

Uddannelser med stor diversitet fremmer elevernes evner til kreativitet, problemløsning og kritisk tænkning – og forbereder dem bedre på en globaliseret verden. Diversitet skaber et inkluderende miljø.

Som arrangør til Science Day sætter I fokus på mere mangfoldighed på uddannelser og arbejdspladser, når I inspirerer eleverne og viser dem, hvordan en fremtid inden for naturvidenskab og teknologi kan se ud – uanset køn, religion, etnicitet og kultur.

 

Hvordan bliver I arrangør?

Vil I være arrangør til Science Day, skal I være støttemedlem eller kernemedlem af Naturvidenskabernes Hus. Som medlem får I også adgang til andre tilbud fra Naturvidenskabernes Hus og mulighed for at indgå i et netværk med vores andre samarbejdsvirksomheder f.eks. Grundfos, Novonesis, Danfoss, TDC NET, Topsoe, Coloplast med flere.

Det er gratis for uddannelsesinstitutioner, science centre, museer og lignende organisationer at være arrangør til Science Day.

 

Hvad gør vi for jer

Naturvidenskabernes Hus står bag Science Day, som vi afholder i samarbejde med arrangører i hele landet. Før, under og efter kampagnedagen er det vores opgave at:

  • Hjælpe jer som arrangør med at udvikle programmet for dagen med fagrelevant indhold.
  • Synliggøre jeres deltagelse som arrangør i Science Day på nvhus.dk, hvor folkeskole- og gymnasielærere kan tilmelde deres klasse.
  • Markedsføre Science Day over for skoler og gymnasier og sørge for, at lærerne tilmelder eleverne gennem vores tilmeldingssystem.
  • Gennemføre en fælles presse- og kommunikationsindsats for kampagnedagen. I får stillet en kommunikationspakke med relevant materiale til rådighed.
  • Afholde et online netværksmøde for alle arrangører, så I er godt klædt på til dagen.
  • Evaluere alle arrangementer med elever, lærere og jer som arrangør.

 

Kommunikationspakke

Alle arrangører kan frit benytte vores kommunikationspakke til Science Day. Kommunikationspakken indeholder billeder, tekster, grafikker m.m., som I kan bruge i jeres kommunikation om Science Day. Kommunikationspakken opdateres hvert år.

Se kommunikationspakke

 

Om Science Day

Science Day er en landsdækkende kampagnedag, som inspirerer elever i 4. – 10. klasse og gymnasiet til en fremtid med naturvidenskab og teknologi. Det sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som denne dag åbner dørene og inviterer eleverne indenfor. Science Day afholdes næste gang den 2. oktober 2024.

Verdensmål

I samarbejde med

Viden

Kontakt

Kontakt

Kontakt