Science Day

Som virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution kan I være med til at slå et slag for mere diversitet i naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk ved at være arrangør til Science Day 2023. I får besøg af en eller flere klasser fra grundskolen eller gymnasiet til en dag med fokus på rollemodeller, hands-on aktiviteter og viden om mangfoldighed og uddannelses- og jobmuligheder.

Mere mangfoldighed

Der er store udfordringer med at rekruttere nok arbejdskraft inden for naturvidenskab og teknologi, og der mangler diversitet i arbejdsstyrken. Det gælder især i kønsfordelingen, og derfor har vi blandt andet brug for flere kvinder, der vælger en uddannelse og karriere inden for naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk.

 • Kun en tredjedel af alle studerende på de naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser er kvinder. Faktisk udgør kvinder på IT-uddannelserne kun 10 % eller mindre, og det skaber en skævvridning mellem kønnene.
 • Vi har brug for flere kvindelige ledere og forskere, som kan være med til at træffe de vigtige beslutninger inden for forskning og teknologisk udvikling.
 • Undersøgelser viser, at arbejdspladser med stor diversitet inden for bl.a. køn, etnicitet og religion skaber bedre resultater, har høj social samhørighed og forbedret trivsel.

Som arrangør ved Science Day bidrager I til, at flere unge kan få øje på samspillet mellem skolens fag og virksomhedens praksis. Det kan styrke trivsel og læring hos børn og unge. Dagen er også med til at skabe stolthed hos medarbejderne og sætte fokus på employer branding og CSR.

Med Science Day inspirerer I flere børn og unge til at vælge en fremtid med naturvidenskab og teknologi.

Hvad kan vi gøre for jer?

Naturvidenskabernes Hus står bag Science Day, som vi afholder i samarbejde med arrangører i hele landet. Før, under og efter kampagnedagen er det vores opgave at:

 • Hjælpe jer som arrangør med at udvikle programmet for dagen med fagrelevant indhold.
 • Synliggøre jeres deltagelse som arrangør i Science Day på nvhus.dk, hvor folkeskole- og gymnasielærere kan tilmelde deres klasse.
 • Markedsføre Science Day over for skoler og gymnasier og sørge for, at lærerne tilmelder eleverne gennem vores tilmeldingssystem.
 • Gennemføre en fælles presse- og kommunikationsindsats for kampagnedagen. I får stillet en kommunikationspakke med relevant materiale til rådighed.
 • Afholde et online netværksmøde for alle arrangører, så I er godt klædt på til dagen.
 • Evaluere alle arrangementer med elever, lærere og jer som arrangør.

Hvordan bliver I arrangør?

Fra 2023 vil det kræve et medlemskab i Naturvidenskabernes Hus at deltage i Science Day.

Som betalende medlem får I også adgang til andre tilbud fra Naturvidenskabernes Hus samt mulighed for at indgå i et netværk med vores andre samarbejdsvirksomheder f.eks. Grundfos, Novozymes, Danfoss, TDC NET, Topsoe, Coloplast m.fl.

Kontakt projektleder for Science Day Karina Esmine Ibsen for at høre mere.

Det er gratis at deltage for uddannelsesinstitutioner, science centre, museer og lignende organisationer.

Om Science Day

Science Day er en landsdækkende kampagnedag, hvis formål er at inspirere elever i 4. – 10. klasse og gymnasiet til en fremtid med naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk. Det sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som denne dag åbner dørene og inviterer eleverne indenfor. I 2023 bliver Science Day afholdt onsdag den 4. oktober.

Vi har desværre ingen resultater, der passer til det, du søgte på.

Fakta

Science Day

 • 4. – 10. klasse og gymnasiet 
 • Én dag med besøg på virksomhed, uddannelsesinstitution, organisation eller science center 
 • Rollemodeller, workshops og inspiration 
 • Fokus på mangfoldighed 

Man skal som virksomhed være støttemedlem eller kernemedlem for at deltage som arrangør til Science Day.

Verdensmål

I samarbejde med

Viden

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).