Science Day

Som virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution kan I være med til at slå et slag for mere diversitet i naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk ved at være arrangør til Science Day. I får besøg af en eller flere klasser fra grundskolen eller gymnasiet til en dag med fokus på rollemodeller, hands-on aktiviteter og viden om mangfoldighed og uddannelses- og jobmuligheder.

Mere mangfoldighed

Der er store udfordringer med at rekruttere nok arbejdskraft inden for naturvidenskab og teknologi, og der mangler diversitet i arbejdsstyrken. Det gælder især i kønsfordelingen, og derfor har vi blandt andet brug for flere kvinder, der vælger en uddannelse og karriere inden for naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk.

 • Kun en tredjedel af alle studerende på de naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser er kvinder. Faktisk udgør kvinder på IT-uddannelserne kun 10 % eller mindre, og det skaber en skævvridning mellem kønnene.
 • Vi har brug for flere kvindelige ledere og forskere, som kan være med til at træffe de vigtige beslutninger inden for forskning og teknologisk udvikling.
 • Undersøgelser viser, at arbejdspladser med stor diversitet inden for bl.a. køn, etnicitet og religion skaber bedre resultater, har høj social samhørighed og forbedret trivsel.

Som arrangør ved Science Day bidrager I til, at flere unge kan få øje på samspillet mellem skolens fag og virksomhedens praksis. Det kan styrke trivsel og læring hos børn og unge. Dagen er også med til at skabe stolthed hos medarbejderne og sætte fokus på employer branding og CSR.

Med Science Day inspirerer I flere børn og unge til at vælge en fremtid med naturvidenskab og teknologi.

 

Hvordan bliver I arrangør?

Vil I være arrangør til Science Day, skal I være støttemedlem eller kernemedlem af Naturvidenskabernes Hus. Som medlem får I også adgang til andre tilbud fra Naturvidenskabernes Hus og mulighed for at indgå i et netværk med vores andre samarbejdsvirksomheder f.eks. Grundfos, Novozymes, Danfoss, TDC NET, Topsoe, Coloplast med flere.

Det er gratis for uddannelsesinstitutioner, science centre, museer og lignende organisationer at være arrangør til Science Day.

 

Hvad kan vi gøre for jer?

Naturvidenskabernes Hus står bag Science Day, som vi afholder i samarbejde med arrangører i hele landet. Før, under og efter kampagnedagen er det vores opgave at:

 • Hjælpe jer som arrangør med at udvikle programmet for dagen med fagrelevant indhold.
 • Synliggøre jeres deltagelse som arrangør i Science Day på nvhus.dk, hvor folkeskole- og gymnasielærere kan tilmelde deres klasse.
 • Markedsføre Science Day over for skoler og gymnasier og sørge for, at lærerne tilmelder eleverne gennem vores tilmeldingssystem.
 • Gennemføre en fælles presse- og kommunikationsindsats for kampagnedagen. I får stillet en kommunikationspakke med relevant materiale til rådighed.
 • Afholde et online netværksmøde for alle arrangører, så I er godt klædt på til dagen.
 • Evaluere alle arrangementer med elever, lærere og jer som arrangør.

 

Om Science Day

Science Day er en landsdækkende kampagnedag, hvis formål er at inspirere elever i 4. – 10. klasse og gymnasiet til en fremtid med naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk. Det sker i samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som denne dag åbner dørene og inviterer eleverne indenfor. Science Day afholdes næste gang den 2. oktober 2024.

Fakta

Science Day

 • 4. – 10. klasse og gymnasiet 
 • Én dag med besøg på virksomhed, uddannelsesinstitution, organisation eller science center 
 • Rollemodeller, workshops og inspiration 
 • Fokus på mangfoldighed 

Som virksomhed skal I være støttemedlem eller kernemedlem for at blive arrangør til Science Day.

Verdensmål

I samarbejde med

Viden

Kontakt

Kontakt

Kontakt