Kloge Hænder

Sæt fokus på erhvervsuddannelserne med Kloge Hænder og gør de unge i jeres kommune klogere på valget af ungdomsuddannelse.

Mange unge oplever, at det er svært at vælge en ungdomsuddannelse. Særligt erhvervsuddannelserne opleves som det atypiske og krævende valg, der blandt andet forudsætter, at man kender sine egne styrker og interesser og samtidig har modet til at vælge noget andet end flertallet.

Som kommune kan I understøtte de unges valg med undervisningsforløbet Kloge Hænder. Gennem samarbejder mellem kommunens skoler og lokale håndværks-, produktions- eller industrivirksomheder erfarer eleverne de mange muligheder, der er med en faglært uddannelse.

Kloge Hænder inspirerer naturfags- og matematiklærerne til at involvere virksomheder fra lokalområdet i undervisningen og gør eleverne klogere på erhvervsuddannelserne.

Sådan foregår Kloge Hænder

I Kloge Hænder arbejder udskolingselever med praktiske og virkelighedsnære opgaver. De besøger en virksomhed eller får besøg af og møder faglærte rollemodeller. Lærerne skal forvente at afsætte 4 – 6 timer til planlægning (uden elevinvolvering), og minimum 6 lektioner til at gennemføre forløbet ekskl. transporttid. Kloge Hænder forløber typisk i de faser, som fremgår af figuren herunder, men tilpasses lokale og kommunale forhold. F.eks.

  • Hvem fra jeres kommune skal involveres?  Skoleforvaltning, erhvervsråd, UU eller andre.
  • Hvilken rolle spiller I som kommune i forhold til samarbejdet med virksomhederne nu og fremover?
  • Hvilke erfaringer har lærerne og I som kommune med skolevirksomhedssamarbejde?  

Klik på de enkelte faser for at læse mere.

Opstartsmøde

Hvem

Den eller de primære kontakter fra kommunen og Naturvidenskabernes Hus

Formål

Afstemme planen for at gennemføre Kloge Hænder.

Beskrivelse

På opstartsmødet aftaler vi detaljerne i forløbet. Vi taler blandt andet om, hvilke skoler og virksomheder, I ønsker, der skal deltage, hvordan rollefordelingen er i forløbet, og hvordan den præcise tidsplan skal se ud.

Efter opstartsmødet udarbejdes den endelige plan for at gennemføre Kloge Hænder.

Fakta

Kloge Hænder

  • 7. – 10 klasse
  • Indblik i erhvervsuddannelserne
  • Faglærte rollemodeller
  • Besøg på eller af en lokal håndværks-, industri eller produktionsvirksomhed.
  • Elevaktiviteter med fagligt og praksisnært fokus

Jeg har fået et større indblik i, hvilke typer af virksomheder der findes, og hvad de laver. Nu ved jeg mere om de muligheder, jeg har, når jeg skal vælge uddannelse.  

Elev
, Silkeborg Kommune

Kontakt

Kontakt

Kontakt