Kloge Hænder

Kloge Hænder sætter fokus på erhvervsuddannelserne gennem samarbejde mellem lokale skoler og virksomheder og gør de unge klogere på valget af ungdomsuddannelse.

Mange unge oplever, at det er svært at vælge en ungdomsuddannelse. Særligt erhvervsuddannelserne opleves som det atypiske og krævende valg, der blandt andet forudsætter, at man kender sine egne styrker og interesser og samtidig har modet til at vælge noget andet end flertallet.

Som kommune kan I understøtte de unges valg med undervisningsforløbet Kloge Hænder. Gennem samarbejder mellem kommunens skoler og lokale håndværks-, produktions- eller industrivirksomheder erfarer eleverne de mange muligheder, der er med en faglært uddannelse.

Kloge Hænder er et gennemprøvet forløb, som understøtter praksisfaglighed i undervisningen. Det inspirerer lærerne til at involvere virksomheder fra lokalområdet i undervisningen og gør eleverne klogere på erhvervsuddannelserne.

Naturvidenskabernes Hus hjælper med:

  • at finde relevante, lokale virksomheder
  • at lave et godt besøgsprogram og give inspiration til relevante opgaver, som eleverne kan arbejde med på skolen
  • at evaluere forløbet, så fremtidige aktiviteter kan optimeres til de lokale forhold
Fakta

Kloge Hænder

  • Udskoling
  • Besøg på en lokal virksomhed
  • Faglærte rollemodeller
  • Indblik i erhvervsuddannelserne
  • Praktiske og virkelighedsnære opgaver

Jeg har fået et større indblik i, hvilke typer af virksomheder der findes, og hvad de laver. Nu ved jeg mere om de muligheder, jeg har, når jeg skal vælge uddannelse.  

Elev
, Silkeborg Kommune

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).