Virksomhedscases

I Naturvidenskabernes Hus kan I som virksomhed blive en del af vores virksomhedscases, hvor I kan inspirere unge til at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

En virksomhedscase er et undervisningsforløb, som foregår i samarbejde med en virksomhed. Forløbet tager udgangspunkt i en autentisk virksomhedscase, som eleverne skal udvikle løsninger på.

Når gymnasier og virksomheder arbejder sammen, giver det nye perspektiver og varierer undervisningen. Det er tanken bag virksomhedscasene, hvor elever i gymnasiet arbejder med samfundsrelevante problemstillinger. Eleverne møder virksomhedens medarbejdere og bliver inspireret til, hvordan deres egen fremtid kan forme sig.

Alle virksomhedscases er tæt knyttet sammen med en virksomhed. En virksomhedscase tager altid udgangspunkt i en relevant problemstilling som er aktuel for den pågældende virksomhed. Til at belyse denne problemstilling hører der til alle virksomhedscases også en materialebank samt forslag til forløbsplan. Undervejs i arbejdet med casen vil der typisk ligge et besøg, der knytter sig op på virksomheden – det kan være i form af rundvisning, workshop eller en postersession.

Det er godt at møde en rollemodel, der er passioneret og engageret, og som gerne vil fortælle os, hvordan hun arbejder. Det har givet mig mere mod på at tage en naturvidenskabelig uddannelse.

Elev
, Silkeborg Gymnasium

Kontakt

Kontakt

Kontakt