Design en sø-robot

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan bidrage til udviklingen af en sø-robot, der skal fjerne de øverste bundlag i en sø. Forløbet foregår i samarbejde med DIS.

Hvordan kan man udvikle en sø-robot, som kan fjerne de øverste bundlag i en sø? Det skal du og dine elever undersøge i vores virksomhedscase Design en sø-robot, som er udviklet i samarbejde med DIS.

Sådan gør du

Start med at udfylde denne formular, så vi ved, at du er interesseret i casen. Det giver os nemlig mulighed for at få midler til at udvikle nye virksomhedscases.

Vælg derefter, hvordan du vil benytte casen:

  1. Brug casen sammen med virksomheden
  2. Brug casen direkte i din undervisning – og uden at arbejde sammen med virksomheden

Vi anbefaler, at du bruger casen sammen med virksomheden. Her kommer eleverne nemlig helt tæt på virksomhedens medarbejdere, når I f.eks. deltager i kickoff, pitch eller virksomhedsbesøg.

Læs mere om, hvordan du bruger casen sammen med virksomheden.

Om casen

For at kunne genoprette forurenede søer er det vigtigt at kende til de kemiske og biologiske principper, der ligger til grund for søens tilstand. I ferskvandssystemer er det primært fosfor, der er årsag til de dårlige økologiske forhold. En stor andel af fosforen er bundet i sedimentet. For at fjerne overskydende fosfor fra en sø, kan det derfor være nødvendigt at fjerne fosfor fra sediment såvel som fra vandet i søen.

Traditionelt er søer blevet reduceret i fosformængde ved enten at opgrave det fosforholdige sediment eller ved tilsætning af aluminium, der udfælder opløst fosfor fra vandet. Men begge dele er voldsomme indgreb, der kan indvirke negativt på økosystemet i søen. Derfor vil forskere gerne finde en mere skånsom metode til at trække fosfor ud af søer, så det kan blive anvendt et sted, hvor det vil gøre mere gavn.

For at kunne mine fosfor fra søen er det muligt dels at fjerne fra den opløste fosforpulje i vandsøjlen eller kemisk at oprense fosfor fra bundsedimentet. Lektor Kasper Reitzel fra Syddansk Universitet vurderer, at der er omkring seks tons fosfor alene i de øverste 20 cm af sedimentet. Men for at gøre brug af fosforen fra sedimentet er det nødvendigt at finde en skånsom metode, der kan fjerne vandet uden at lede fosforen med det ud i søen igen. I designet af en bæredygtig sø-robot, der kan mine fosforen fra bund-sedimentet uden negativt at påvirke miljøet i søen, er der derfor en række parametre, der skal tages med i overvejelserne – nemlig kontrollen af dybden af det opfangede sediment, fjernstyring af opfangeren samt en mulighed for let at adskille sedimentet fra vand.

Elevernes løsninger kan indsendes til Stockholm Junior Water Prize Challenge, som er en særpris ved Unge Forskere. Prisen uddeles af Grundfos Foundation og Poul Due Jensens Fond til et seniorprojekt, som har fokus på vand og bæredygtighed.

Giv feedback

Har du brugt materialet i din undervisning, hører vi meget gerne fra dig. Din feedback bruger vi til at forbedre materialet. Skriv til os på gym@nvhus.dk med både ris og ros. Vi glæder os til at høre fra dig.

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Fysik, Innovation, Teknologi

Sted

Online eller hos

DIS
Ørstedsvej 10
8660 Skanderborg

Tid

Aftales i samarbejde med lærer og virksomhed

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Ormstrup sø

'Fosfor – Fra problem til løsning' er nyt undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Materialet består af tre forskellige cases med problemstillinger, film, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter og livedata fra Ormstrup Sø i Midtjylland.

Læs mere

Bæredygtig vandpumpning

Eleverne skal give deres bud på en energikilde, der kan sikre stabil energi til at drive en Grundfos-pumpe et sted i verden. Forløbet foregår i samarbejde med Grundfos.

Læs mere

Rent vand

Eleverne skal undersøge, hvordan vi sikrer os, at det vand, som vi drikker, er sundt. Forløbet foregår i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Læs mere

Kontakt

Kontakt