Naturfags­maraton

Naturfagsmaraton er Danmarks største naturfagskonkurrence for 5. og 6. klasse, hvor 26.000 elever fra skoler fra hele landet hvert år dyster om de bedste løsninger på årets opgaver. Som virksomhed har I mulighed for at medvirke i en af opgaverne.

Som virksomhed kan medvirke i en opgave i Danmarks største naturfagskonkurrence for 5. og 6. klasse, hvor 26.000 elever fra skoler i over halvdelen af landets kommuner hver år deltager. Naturfagsmaraton er et gennemprøvet koncept, som har eksisteret i over 20 år. På mange skoler er Naturfagsmaraton en fast tradition, som både elever og lærere hvert år glæder sig til. 90 % er tilfredse eller meget tilfredse med Naturfagsmaraton, viser den seneste evaluering fra skoleåret 2023/2024.

Hvad opnår vi som virksomhed

Der er mange gode grunde til at samarbejde om en opgave i Naturfagsmaraton. For jer som virksomhed vil det f.eks. bidrage til:

 • I inspirerer titusindvis af børn i hele landet til en fremtid med naturvidenskab og teknologi
 • I opnår større kendskabsgrad til jeres virksomhed blandt skoler, børn og forældre i hele landet, da over halvdelen af landets kommuner har en samarbejdsaftale om Naturfagsmaraton
 • I giver eleverne indblik i jeres virksomhed – arbejdsopgaver, metoder og produkter – ligesom I viser dem mulighederne for uddannelse og job inden for jeres område
 • I opnår via vores PR-indsats profilering i både lokale, regionale og evt. landsdækkende medier som f.eks. TV2 Nyhederne
 • I sætter fokus på FN’s Verdensmål, da opgaverne knytter sig til disse og skiftende temaer som bæredygtighed, klima, miljø og grøn omstilling
 • I indfrier evt. jeres CSR-strategi

Tidligere virksomheder

Senest har vi samarbejdet med PPG og TDC NET, men også Microsoft, Vestas, Novozymes, BMS, COWI, Dansk Byggeri, Demant, Dansk Akustisk Selskab og The Ocean Race har gennem tiden alle været med til at udvikle hver deres opgave.

Sådan gør I

Ønsker I som virksomhed at medvirke i en opgave i Naturfagsmaraton, skal I være medlem af Naturvidenskabernes Hus. I skal være enten kernemedlem eller støttemedlem. Kernemedlemmer har muligheden i kraft af deres medlemskab, mens støttemedlemmer kan medvirke mod ekstra betaling. Kontakt os meget gerne, hvis I har interesse i at høre mere om både Naturfagsmaraton og muligheder for medlemskab.

 

 

Hvad vi forventer af jer

Indgår vi et samarbejde om en opgave, er det jeres opgave:

 • At komme med input og ønsker til, hvad fokus kan være i opgaven, og om der er særlige indsatser, som I vil synliggøre
 • At stille en medarbejder til rådighed med ekspertviden og give faglig inspiration til løbende sparring med vores udviklere
 • At gennemlæse den færdige opgave, inden den offentliggøres
 • At bidrage til pressemeddelelser og evt. indslag i radio og på TV
 • At hjælpe med at udbrede kendskabet til Naturfagsmaraton på jeres egne platforme f.eks. ved, at I deltager i en konkurrencedag

Hvad I kan forvente af os

Indgår vi et samarbejde, er det vores opgave:

 • At udvikle opgaven sammen med jer
 • At skrive og udsende pressemeddelelser
 • At markedsføre Naturfagsmaraton
 • At rekruttere elever og lærere til at deltage i Naturfagsmaraton
 • At afvikle konkurrencedage i alle kommuner, som deltager i Naturfagsmaraton

Om Naturfagsmaraton

Vil I vide mere om Naturfagsmaraton, kan I læse mere her.

Fakta

Naturfagsmaraton

 • 5. – 6. klasse
 • Matematik, håndværk og design og natur/teknologi
 • Konkurrencedag for alle skoler i kommunen
 • Op mod 26.000 elever deltager
 • Til stede i over halvdelen af landets kommuner
 • Samarbejde mellem skoler og virksomheder
 • Fokus på verdensmål, grøn omstilling og bæredygtighed

I samarbejde med

Viden

Kontakt

Kontakt

Kontakt