Satellitdata – et vigtigt værktøj

Eleverne skal undersøge, hvordan satellitdata kan anvendes i en bred række af fagområder.  Forløbet foregår i samarbejde med DHI.

Satellitteknologi og avanceret billedanalyse kan bruges til at udlede vigtig information om en række fysiske forhold på jordoverfladen. Du skal sammen med dine elever være med til at undersøge, hvordan satellitdata kan anvendes i en bred række af fagområder. Forløbet starter med et besøg hos DHI i Hørsholm. Her vil medarbejdere præsentere virksomheden og virksomhedscasen, hvorefter der vil være dialog om projektet og satellitdata, som eleverne kan arbejde med i casen. Undervejs i forløbet vil der være en virtuel spørgetime. Afslutningsvis skal eleverne hjemme på gymnasiet præsentere deres projekter og løsningsforslag for medarbejdere fra DHI, der giver feedback på projekterne.

Virksomhedscasen er støttet med midler fra ESA og Novo Nordisk Fonden.

Om samarbejdet

Virksomhedscasen er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere om virksomhedscasens faser

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Fysik, Naturgeografi, Geovidenskab

Landsdel

Hovedstaden

Tid

Aftales i samarbejde med lærer og virksomhed

Pris

Gratis

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Klimatilpasning på dit eget gymnasium

Eleverne skal undersøge, hvordan deres eget gymnasium kan klimatilpasses, så det kan modstå øgede nedbørsmængder i fremtiden. Forløbet foregår i samarbejde med Envidan.

Læs mere

Klimasikring af kyst og vandløb

Eleverne skal undersøge, hvordan vi bruger klimadata til at fremtidssikre de danske kyster og vandløb. Forløbet foregår i samarbejde med Klimatorium.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt