Naturheltenes Dag – Forskningens Døgn

Kom og mød selveste Naturhelten og eksperter fra Revas, der lærer dine elever, hvordan vi kan sortere vores affald.

Der er dans, fællessang og godt humør på skemaet, når Naturhelten lægger vejen forbi Naturvidenskabernes Hus. Naturheltenes Dag er en sjov aktivitetsdag om natur, affald og genbrug. 

Forløbet er del af Forskningens Døgn. 

Aktiviteter

Dagens undervisning foregår på to værksteder:  

 • Metalværksted
  En forurenet sø skal renses for metalaffald og farligt affald. Eleverne skal bygge redskaber med simple materialer i form af træ, elastikker, magneter, tape osv. og ”fange” affald.
 • Elektronikværksted
  Elektronikaffald skal skilles ad og deles i metal, plastik, elektronik og ledninger. Der er almindeligt værktøj til rådighed. 

Forberedelse

Aktivér elevernes forforståelse ved at tale med dem om dagens emne og orientér dem om dagens program.  

Find inspiration her: 

https://www.affald.dk/ 

https://natur-teknologi1-3.gyldendal.dk/forloeb/fra-resurse-til-affald 

https://natur-teknologi1-3.gyldendal.dk/forloeb/stroem 

https://natur-teknologi1-3.gyldendal.dk/forloeb/hverdagens-ting 

https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb/biler 

https://haandvaerkogdesign.gyldendal.dk/forloeb/byg-robotter 

https://www.verdensmaalene.dk/undervisningeroevelser 

Efterbehandling

For at skabe sammenhæng mellem forløbet og elevernes læring på skolen er det en god idé at koble forløbet i Naturvidenskabernes Hus til et emne, I enten skal i gang med, er midt i eller har afsluttet. 

Find inspiration under ’Forberedelse’, hvor der er linket til relevante undervisningsforløb bl.a. på Gyldendals portaler. 

Desuden er der en oplagt kobling til FN’s Verdensmål 

 • Rent vand og sanitet 
 • Ansvarligt forbrug og produktion 

Formål

Formålet med dagen er, at eleverne får en forståelse for vigtigheden af at sortere og genbruge vores affald. 

Eksempler fra Fælles Mål 

Natur og teknologi, efter 2. klasse 

 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘undersøgelse’, hvor eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål. 
 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘perspektivering’, hvor eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. 

Natur og teknologi, efter 4. klasse 

 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘undersøgelse’, hvor eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. 
 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘perspektivering’, hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. 

Håndværk og design, efter 3. klasse 

 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘design’, hvor eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.
  Herunder kan eleven navngive og anvende grundlæggende håndværktøjer og redskaber. 
 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘håndværk – værktøj’, hvor eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer. Herunder kan eleven fortælle om idéer til et produkt. 

Verdensmål

Klasse

Fag

Sted

Varighed

Pris

Gratis for skoler i Viborg Kommune og Favrskov Kommune.
DKK 2.500,- kr. pr. klasse, hvis skolen ligger i en anden kommune.

I samarbejde med

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).