Naturheltenes Dag – Forskningens Døgn

Kom og mød selveste Naturhelten og eksperter fra Revas, der lærer dine elever, hvordan vi kan sortere vores affald.

Der er dans, fællessang og godt humør på skemaet, når Naturhelten lægger vejen forbi Naturvidenskabernes Hus. Naturheltenes Dag er en sjov aktivitetsdag om natur, affald og genbrug. 

Forløbet er del af Forskningens Døgn. 

Aktiviteter

Dagens undervisning foregår på to værksteder:  

 • Metalværksted
  En forurenet sø skal renses for metalaffald og farligt affald. Eleverne skal bygge redskaber med simple materialer i form af træ, elastikker, magneter, tape osv. og ”fange” affald.
 • Elektronikværksted
  Elektronikaffald skal skilles ad og deles i metal, plastik, elektronik og ledninger. Der er almindeligt værktøj til rådighed. 

Forberedelse

Aktivér elevernes forforståelse ved at tale med dem om dagens emne og orientér dem om dagens program.  

Find inspiration her:

Efterbehandling

For at skabe sammenhæng mellem forløbet og elevernes læring på skolen er det en god idé at koble forløbet i Naturvidenskabernes Hus til et emne, I enten skal i gang med, er midt i eller har afsluttet. Find inspiration under ’Forberedelse’, hvor der er linket til relevante undervisningsforløb bl.a. på Gyldendals portaler. 

Desuden er der en oplagt kobling til FN’s Verdensmål 

 • Rent vand og sanitet 
 • Ansvarligt forbrug og produktion 

Formål

Formålet med dagen er, at eleverne får en forståelse for vigtigheden af at sortere og genbruge vores affald. 

Eksempler fra Fælles Mål 

Natur og teknologi, efter 2. klasse

 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘undersøgelse’, hvor eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål. 
 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘perspektivering’, hvor eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. 

Natur og teknologi, efter 4. klasse

 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘undersøgelse’, hvor eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. 
 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘perspektivering’, hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. 

Håndværk og design, efter 3. klasse

 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘design’, hvor eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.
  Herunder kan eleven navngive og anvende grundlæggende håndværktøjer og redskaber. 
 • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘håndværk – værktøj’, hvor eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer. Herunder kan eleven fortælle om idéer til et produkt. 

Verdensmål

Klasse

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse

Fag

Natur/teknologi, Håndværk og design

Sted

I Naturvidenskabernes Hus

Varighed

Pris

Gratis for skoler i Viborg Kommune og Favrskov Kommune – 2.500 kr. pr. klasse for skoler i andre kommuner

I samarbejde med

Mere til samme klassetrin

Minimaraton

Tag dine indskolingselever med til en dag fuld af opfindelser, kreativitet og sjov. Minimaraton udspringer fra det populære Naturfagsmaraton.

Læs mere

Flyt vandet

Velkommen til vores nye flotte udendørs undervisningsbase! Her skal eleverne undersøge forskellige metoder til at løfte vand over en høj. De skal også bygge en vandbane, der kan fordele vandet.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt