Bæredygtig vandforsyning i fremtidens bolig

Hvordan kan vi ved at rense spildevand i vores bolig og bruge smarte teknologier nedsætte forbruget af rent drikkevand?

“Hvordan kan vi ved at rense spildevand i vores bolig og bruge smarte teknologier nedsætte forbruget af rent drikkevand”? Det er den problemstilling, dagen tager udgangspunkt i. 

Der skal monteres slanger, renses spildevand og kodes micro:bit. Som afslutning på dagen udarbejder eleverne deres egne løsningsforslag til dagens problemstilling.

Dagen kan indgå som en del af et fællesfagligt fokusområde i naturfagsundervisningen.

Aktiviteter

Dagens undervisning består af 4 aktiviteter:  

 • Intro-aktivitet med modelhus
  Der monteres slanger til spildevand og drikkevand på traditionel vis på modelhuse. Slangerne skal justeres, så der kommer vand rundt i hele huset. 
 • Rense-workshop
  Der blandes spildevand, og eleverne skal rense det med forskellige metoder. Undervejs måles ledningsevne og turbiditet. Kan det mon lykkes at rense spildevandet, så det får drikkevandskvalitet?
 • Micro:bit-workshop
  Der arbejdes med simpel kodning af micro:bits, så vandpumper kan styres med fugtighedscensor. Kodningen foregår i programmet MakeCode.
 • Løsningsforslag
  Dagens viden anvendes afslutningsvis til at finde et løsningsforslag på dagens problemstilling. Der ændres på slangernes placering, og pumpe og micro:bit tilsluttes modelhusene. Til sidst dokumenterer eleverne deres løsningsforslag ved at filme deres forklaring på egen telefon.

Forberedelse

På Meebook ligger et forslag til et fællefagligt fokusområde indeholdende materiale til arbejde før og efter besøget i Naturvidenskabernes Hus. Søg på “Bæredygtig vandforsyning i fremtidens bolig”.

Efterbehandling

For at skabe sammenhæng mellem forløbet og elevernes læring på skolen er det en god idé at koble forløbet i Naturvidenskabernes Hus til et fællesfagligt fokusområde i naturfagsundervisningen. 

Formål

Formålet med dagen er, at eleverne får inspiration til arbejdet med fællesfaglige fokusområder f.eks. “Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” og “Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår“. 

Eksempler fra Fælles Mål (fælles for naturfagene) 

Naturfag efter 9. klasse

 • Undersøgelser: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • Modellering: Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
 • Perspektivering: Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.
 • Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.

Undervisningsmateriale

 • Brug vandetsvej.dk til at finde viden om alt fra vandets kredsløb til spildevand.
 • Besøg verdensmaalene.dk – særligt verdensmål nr. 6: “Rent drikkevand og sanitet” og verdensmål nr. 13 “Klimaindsats” er aktuelle i dette forløb.

Verdensmål

Tilmelding åbner

Tilbydes til alle 9. klasser i Favrskov kommune

Klasse

9. klasse

Fag

Natur/teknologi

Sted

I Naturvidenskabernes Hus

Varighed

I samarbejde med

Kontakt

Kontakt

Kontakt