Tag virkeligheden med ind i undervisningen på dit gymnasie

Skab variation i din undervisning med autentiske problemstillinger fra danske virksomheder. Vælg en virksomhedscase eller temacase, hvor eleverne skal udvikle fremtidens bæredygtige løsninger i samarbejde med danske virksomheder. Se også vores kurser, hvor du bliver klædt på til selv at udvikle casebaseret undervisning.

Forløb

Science Day

Besøg en virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution til Science Day. Science Day inspirerer alle elever uanset køn, religion, etnicitet og kultur til en fremtid med naturvidenskab og teknologi.

Læs mere

Bæredygtig søforvaltning – fosfor som begrænset ressource

'Bæredygtig søforvaltning' er en undervisningspakke med fokus blandt andet på de samfundsmæssige konsekvenser af sørestaurering – og dermed at bringe de naturvidenskabelige argumenter ind i en samfundsmæssig problemstilling.

Læs mere

Design en sø-robot

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan bidrage til udviklingen af en sø-robot, der skal fjerne de øverste bundlag i en sø. Forløbet foregår i samarbejde med DIS.

Læs mere

Klimasikring af kyst og vandløb

Eleverne skal undersøge, hvordan vi bruger klimadata til at fremtidssikre de danske kyster og vandløb. Forløbet foregår i samarbejde med Klimatorium.

Læs mere

Mod det uendelige univers – og ned på vores egen Jord

Eleverne skal undersøge astronomiens verden og lære om de teknologiske fremskridt, der gør undersøgelsen af det nære og det fjerne muligt. Forløbet foregår i samarbejde med Terma.

Læs mere

Energioptimering af en global festival – fra sort til grøn energi?

Eleverne skal undersøge, hvad der kan spares energimæssigt ved at gå fra fossil til grøn energi. Forløbet foregår i samarbejde med DEIF.

Læs mere

Ormstrup sø

'Fosfor – Fra problem til løsning' er nyt undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Materialet består af tre forskellige cases med problemstillinger, film, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter og livedata fra Ormstrup Sø i Midtjylland.

Læs mere

Satellitdata – et vigtigt værktøj

Eleverne skal undersøge, hvordan satellitdata kan anvendes i en bred række af fagområder.  Forløbet foregår i samarbejde med DHI.

Læs mere

Power-to-X

Eleverne skal give deres bud på, hvordan vi i fremtiden kan sikre tilstrækkelig grøn energi på den lokalitet og det tidspunkt, hvor energien er efterspurgt. Forløbet foregår i samarbejde med Topsoe.

Læs mere

Bæredygtighed med enzymer

Eleverne skal undersøge, hvordan enzymer kan bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion, og dermed skabe værdi for mennesker og samfundet. Forløbet foregår i samarbejde med Novonesis.

Læs mere

Bæredygtig vandpumpning

Eleverne skal give deres bud på en energikilde, der kan sikre stabil energi til at drive en Grundfos-pumpe et sted i verden. Forløbet foregår i samarbejde med Grundfos.

Læs mere

Klimatilpasning på dit eget gymnasium

Eleverne skal undersøge, hvordan deres eget gymnasium kan klimatilpasses, så det kan modstå øgede nedbørsmængder i fremtiden. Forløbet foregår i samarbejde med Envidan.

Læs mere

En ny indpakning

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan optimere materialeskiftet i indpakningen af Coloplast-produkter. Forløbet foregår i samarbejde med Coloplast.

Læs mere

Dit lokale lydmiljø

Eleverne skal undersøge, hvordan lydmiljøet er i løbet af deres egen hverdag. Forløbet foregår i samarbejde med Eriksholm Research Centre.

Læs mere

Den grønneste energi er den, vi sparer

Eleverne skal undersøge, hvordan man kan bruge et energioverskud et sted til at dække et energibehov et andet sted. Forløbet foregår i samarbejde med Danfoss.

Læs mere

Rent vand

Eleverne skal undersøge, hvordan vi sikrer os, at det vand, som vi drikker, er sundt. Forløbet foregår i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Læs mere

Fremtidssikring af polyurethan

Eleverne skal undersøge, hvordan kan man gøre livsforløbet for plastmaterialet polyurethan mere cirkulært, og dermed sikre tilstrækkelig mængde af det uundværlige materiale uden at påvirke klimaet unødigt. Forløbet foregår i samarbejde med PLIXXENT.

Læs mere

Kurser og oplæg

Science Day hos DTU Engineering Technology

Science Day på Syddansk Universitet – Det Naturvidenskabelige Fakultet

Science Day på Syddansk Universitet – Det Tekniske Fakultet

Science Day hos Institut for Geoscience – Aarhus Universitet

Science Day hos Bang & Olufsen

Science Day hos Netcompany

Science Day hos Alfa Laval Kolding

Science Day hos AU Engineering – Aarhus

Science Day hos AU Engineering – Herning

Science Day hos Energinet

Science Day hos FOSS

Science Day hos BEUMER Group

Kontakt

Kontakt

Kontakt