Erhvervspræsidiet i Naturvidenskabernes Hus

Erhvervspræsidiet i Naturvidenskabernes Hus består af stærke ambassadører fra forskellige virksomheder og brancher, der alle har en fælles interesse i at inspirere flere unge til en fremtid med naturvidenskab og teknologi. Alle er kernemedlemmer i Naturvidenskabernes Hus’ virksomhedsnetværk.

Allan Rasmussen

Executive Vice President

Burkhard Winski

Head of HR DK Services​

Jacob Holbraad

Direktør

Palle Damborg

Formand

Kim Nøhr Skibsted

Fondsdirektør

Claus Crone Fuglsang

Chief Science Officer, Executive Vice President

Katrine Frovin Jørgensen

Interim HR Director

Jakob Haldor Topsøe

Bestyrelsesformand

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).