Kompetence­udvikling

Kompetenceudvikling skaber grundlag for et varigt og udbytterigt samarbejde mellem skoler og lokale virksomheder. Kompetenceudvikling løfter den pædagogiske praksis i kommunen.

Kompetenceudvikling er den langsigtede og strategiske investering for jeres kommune, når I ønsker en prioriteret indsats for skolevirksomhedssamarbejde. Forløbet klæder lærerne i kommunen på til at kunne udvikle, planlægge, afvikle og evaluere et samarbejde med lokale virksomheder.

Med kompetenceudvikling øger I fokus på praksisfaglighed i undervisningen, når eleverne møder verden uden for skolen. Lærerne tilegner sig kompetencer til at kunne omsætte virksomheders faglighed til konkrete, meningsfulde kompetencemål og aktiviteter i deres egen undervisning.

Kompetenceudvikling er et forløb for kommunens lærere, der veksler mellem teori og praksis. Gennem en række workshops og samarbejder med virksomheder erfarer lærerne, hvordan et skolevirksomhedssamarbejde bliver til læring for eleverne.

Sådan foregår kompetenceudvikling

Med kompetenceudvikling udvikler vi lærernes kompetencer i skolevirksomhedssamarbejde med udgangspunkt i elevernes læring. Kompetenceudvikling forløber over et helt skoleår og veksler mellem workshops for lærere og faciliterede samarbejdsmøder med virksomhederne. Opstarten på kompetenceudvikling er en virksomhedssafari, hvor lærerne besøger alle de deltagende virksomheder. Gennem hele forløbet guider vi lærerne i, hvordan de selv kan udvikle autentiske læringsforløb i samarbejde med lokale virksomheder.

Det er vores erfaring, at de læringsforløb, som eleverne efterfølgende oplever, typisk er længerevarende og med en høj grad af involvering fra virksomhedernes side.

Forventet tidsforbrug er 25 timer pr. lærer. Derudover kommer undervisningstid med eleverne.

Klik på de enkelte faser for at læse nærmere.

Informationsmøde

Hvem

Naturfagslærere og skoleleder

Format

Online møde

Varighed

Ca. 30 minutter

Formål

Introduktion til kompetenceudvikling for skoleleder og de deltagende lærere

Beskrivelse

Informationsmødet afholdes samlet for alle de skoler i kommunen, som deltager i Kompetenceudvikling. Lærerne deltager sammen med deres skoleleder eller en ledelsesrepræsentant. Under informationsmødet uddybes forløbets indhold, opbygning, hvilke muligheder der gives til den enkelte skole og forventninger til lærernes deltagelse.

Fakta

Kompetenceudvikling

  • Klæder lærere på til skolevirksomhedssamarbejde
  • Workshops og virksomhedssafari
  • Faciliterede samarbejdsmøder mellem lærere og virksomhed
  • Fokus på praksisfaglighed i undervisningen

En god historie

Kontakt

Kontakt

Kontakt