Kompetence­udvikling

Kompetenceudvikling klæder lærerne i din kommune på til at planlægge, afvikle og evaluere et samarbejde mellem skolen og lokale virksomheder.

Kompetenceudvikling er en langsigtet og strategisk investering for jeres kommune, når I ønsker en prioriteret indsats for skolevirksomhedssamarbejde. Forløbet skaber grundlag for et varigt og udbytterigt samarbejde mellem skoler og lokale virksomheder og løfter den pædagogiske praksis i kommunen. Forløbet tager udgangspunkt i lokale virksomheder.

Med kompetenceudvikling får I mulighed for at etablere konkrete samarbejder mellem kommunens lærere og lokale virksomheder. Med indsatsen får I et øget fokus på praksisfaglighed i undervisningen, når eleverne møder verden uden for skolen i undervisningen. Lærerne tilegner sig kompetencer til at kunne omsætte virksomheders faglighed til konkrete og meningsfulde læringsmål og aktiviteter.

Kompetenceudvikling er et forløb for kommunens lærere, der veksler mellem teori og praksis. Gennem en række workshops og samarbejder med virksomheder erfarer lærerne, hvordan et skolevirksomhedssamarbejde bliver til læring for eleverne.

I et kompetenceudviklingsforløb indgår:

  • En virksomhedssafari, som er en inspirationstur for lærere og skoleledere rundt til de deltagende virksomheder
  • Faciliterede samarbejdsmøder mellem lærere og virksomhed
  • Lærerworkshops til udvikling af undervisningsforløb med inddragelse af virksomhed
  • Evaluering på elev-, lærer- og virksomhedsniveau for understøttelse af læring og videreudvikling
Fakta

Kompetenceudvikling

  • Klæder lærere på til skolevirksomhedssamarbejde
  • Workshops og virksomhedssafari
  • Faciliterede samarbejdsmøder mellem lærere og virksomhed
  • Fokus på praksisfaglighed i undervisningen

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).