Energioptimering af en global festival – fra sort til grøn energi?

Eleverne skal undersøge, hvad der kan spares energimæssigt ved at gå fra fossil til grøn energi. Forløbet foregår i samarbejde med DEIF.

Virksomhedscasen er under udvikling og klar til brug i august 2024. Dog kan du allerede nu tilmelde dig forløbet.

Sådan gør du

Start med at udfylde denne formular, så vi ved, at du er interesseret i casen. Det giver os nemlig mulighed for at få midler til at udvikle nye virksomhedscases.

Vælg derefter, hvordan du vil benytte casen:

  1. Brug casen sammen med virksomheden
  2. Brug casen direkte i din undervisning – og uden at arbejde sammen med virksomheden

Vi anbefaler, at du bruger casen sammen med virksomheden. Her kommer eleverne nemlig helt tæt på virksomhedens medarbejdere, når I f.eks. deltager i kickoff, pitch eller virksomhedsbesøg.

Læs mere om, hvordan du bruger casen sammen med virksomheden.

Om casen

Energiadministration er en effektiv og økonomisk fordelagtig metode til at skabe en mere bæredygtig fremtid. I løbet af de seneste to årtier har fokus på energioptimering bidraget markant til at reducere udledningen af drivhusgasser. Med denne virksomhedscase skal du sammen med dine elever arbejde med at energioptimere en festival i f.eks. Tokyo eller Paris og her undersøge, hvad der kan spares energimæssigt på at gå fra fossil til grøn energi.

Forløbet skydes i gang med et online kickoff, hvor medarbejdere fra DEIF præsenterer en virksomhedscase. Midt i forløbet vil der være en spørgetime med deltagelse af medarbejdere fra DEIF. Forløbet afsluttes med, at 1-2 grupper fra hvert gymnasium laver en online præsentation af deres problemstilling og løsningsforslag, hvor DEIFs medarbejdere giver feedback på projekterne. Præsentationerne må maksimalt have en varighed af 10 min.

Det er muligt at besøge DEIF undervejs i forløbet.

Giv feedback

Har du brugt materialet i din undervisning, hører vi meget gerne fra dig. Din feedback bruger vi til at forbedre materialet. Skriv til os på gym@nvhus.dk med både ris og ros. Vi glæder os til at høre fra dig.

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Fysik

Sted

Online eller hos

DEIF
Frisenborgvej 33
7800 Skive

Tid

Aftales i samarbejde med lærer og virksomhed

Pris

Gratis

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Den grønneste energi er den, vi sparer

Eleverne skal undersøge, hvordan man kan bruge et energioverskud et sted til at dække et energibehov et andet sted. Forløbet foregår i samarbejde med Danfoss.

Læs mere

Power-to-X

Eleverne skal give deres bud på, hvordan vi i fremtiden kan sikre tilstrækkelig grøn energi på den lokalitet og det tidspunkt, hvor energien er efterspurgt. Forløbet foregår i samarbejde med Topsoe.

Læs mere

Kontakt

Kontakt