Dialogmøder

Som kommune kan I få inspiration og vejledning fra Naturvidenskabernes Hus om mulige veje til et succesfuldt skolevirksomhedssamarbejde. Læs mere her.

I Naturvidenskabernes Hus er vores mission at inspirere og begejstre børn og unge til en fremtid med naturvidenskab og teknologi. Som nationalt videncenter for skolevirksomhedssamarbejde herunder med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet understøtter vi kommuner i skolevirksomhedssamarbejde.

  • Vi opbygger kapacitet på både lærer-, ledelses- og forvaltningsniveau og understøtter en langsigtet forankring af skolevirksomhedssamarbejde i kommunerne.
  • Vi indsamler og formidler forskning og erfaringer.
  • Vi faciliterer netværk og videndeling på tværs af kommunale aktører.

Skolevirksomhedssamarbejde skal passe til kommunens lokale forhold, særlige muligheder, udfordringer og politiske målsætninger.

I et dialogmøde taler vi om:

  • Hvor er I aktuelt som kommune?
  • Hvor vil I gerne hen?
  • Hvad kunne næste skridt være?

Dialogmøder er et tilbud til kommuner, der arbejder med skolevirksomhedssamarbejde, og som gerne vil sparre om deres indsatser. Kontakt os, hvis I vil høre mere om, hvordan et dialogmøde kan hjælpe jeres kommune godt på vej med skolevirksomhedssamarbejde.

Fakta

Dialogmøder

  • Skolevirksomhedssamarbejde tilpasset den enkelte kommune
  • Opbygning af kapacitet på lærer-, ledelses- og forvaltningsniveau
  • Understøttelse af en langsigtet forankring af skolevirksomhedssamarbejde i kommunerne
  • Netværk og videndeling på tværs af kommunale aktører

Kontakt

Kontakt

Kontakt