Dialogmøder

Som kommune kan I få inspiration og vejledning fra Naturvidenskabernes Hus om mulige veje til et succesfuldt skolevirksomhedssamarbejde. Læs mere her.

I Naturvidenskabernes Hus er vores mission at inspirere og begejstre børn og unge til en fremtid med naturvidenskab og teknologi. Som nationalt videncenter for skolevirksomhedssamarbejde herunder med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet understøtter vi kommuner i skolevirksomhedssamarbejde.

  • Vi opbygger kapacitet på både lærer-, ledelses- og forvaltningsniveau og understøtter en langsigtet forankring af skolevirksomhedssamarbejde i kommunerne.
  • Vi indsamler og formidler forskning og erfaringer.
  • Vi faciliterer netværk og videndeling på tværs af kommunale aktører.

Skolevirksomhedssamarbejde skal passe til kommunens lokale forhold, særlige muligheder, udfordringer og politiske målsætninger.

I et dialogmøde taler vi om:

  • Hvor er I aktuelt som kommune?
  • Hvor vil I gerne hen?
  • Hvad kunne næste skridt være?

Dialogmøder er et tilbud til kommuner, der arbejder med skolevirksomhedssamarbejde, og som gerne vil sparre om deres indsatser. Kontakt os, hvis I vil høre mere om, hvordan et dialogmøde kan hjælpe jeres kommune godt på vej med skolevirksomhedssamarbejde.

Fakta

Dialogmøder

  • Skolevirksomhedssamarbejde tilpasset den enkelte kommune
  • Opbygning af kapacitet på lærer-, ledelses- og forvaltningsniveau
  • Understøttelse af en langsigtet forankring af skolevirksomhedssamarbejde i kommunerne
  • Netværk og videndeling på tværs af kommunale aktører

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).