Klimatilpasning på dit eget gymnasium

Eleverne skal undersøge, hvordan deres eget gymnasium kan klimatilpasses, så det kan modstå øgede nedbørsmængder i fremtiden. Forløbet foregår i samarbejde med Envidan.

I takt med, at der kommer flere mere ekstreme nedbørshændelser i fremtiden, er det nødvendigt at tænke lokale virkemidler ind, når byrum klimatilpasses. Hvordan kan dit lokale gymnasium klimatilpasses, så det kan modstå de øgede nedbørsmængder?

Forløbet skydes i gang med et kickoff på dit lokale gymnasium, hvor en medarbejder fra Envidan præsenterer en case omkring klimatilpasning på gymnasiet, og herunder fortæller om nogle af de allerede eksisterende LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), der findes. Herefter arbejder eleverne selvstændigt videre med deres projekter om, hvordan de kan være med til at klimatilpasse deres eget gymnasium. Midt i forløbet vil der være en status-session med medarbejdere fra Envidan, som kan hjælpe eleverne videre med deres projekter. Forløbet afsluttes med postersession på gymnasiet, hvor eleverne præsenterer deres problemstillinger og løsninger for hinanden, lærere og medarbejdere fra Envidan, som giver eleverne feedback på deres klimatilpasninger.

Kernestof

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv.
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere.

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Naturgeografi

Landsdel

Midtjylland, Hovedstaden

Tid

Aftales i samarbejde med lærer og virksomhed

Pris

Gratis

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Rent vand

Eleverne skal undersøge, hvordan vi sikrer os, at det vand, som vi drikker, er sundt. Forløbet foregår i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Læs mere

Satellitdata – et vigtigt værktøj

Eleverne skal undersøge, hvordan satellitdata kan anvendes i en bred række af fagområder.  Forløbet foregår i samarbejde med DHI.

Læs mere

Klimasikring af kyst og vandløb

Eleverne skal undersøge, hvordan vi bruger klimadata til at fremtidssikre de danske kyster og vandløb. Forløbet foregår i samarbejde med Klimatorium.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt