Fosfor – Fra problem til løsning

‘Fosfor – Fra problem til løsning’ er et undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Materialet består af tre forskellige cases med problemstillinger, film, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter og livedata fra Ormstrup Sø i Midtjylland.

I et stort tværfagligt projekt omkring Ormstrup Sø i Midtjylland er forskere fra Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og ingeniørfirmaet DIS gået sammen omkring det overordnede spørgsmål: Kan vi genskabe en klar sø fuld af biodiversitet ved at fjerne fosfor og bringe det hen, hvor det gør gavn, ud på markerne?

Til projektet har vi udviklet undervisningsmateriale i form af cases, problemstillinger, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter, film og livedata fra Ormstrup Sø til ungdomsuddannelser i hele landet.

Sådan gør du

Start med at udfylde denne formular, så vi ved, at du er interesseret i materialet. Det giver os nemlig mulighed for at få midler til at udvikle nyt. Efterfølgende kan du downloade materialet og bruge det i din undervisning.

God fornøjelse!

Tre virksomhedscases

Undervisningsmaterialet består af tre virksomhedscases med hver sit ressourcerum: Søer som fosforminer, Søens digitale tvilling og Design en sø-robot. Hver virksomhedscase præsenterer en række problemstillinger, der alle belyser en række aspekter af den overordnede case omkring søen. Til hver problemstilling er der tilknyttet en materialeliste med forslag til litteratur og aktiviteter. Der er ikke medtaget lærebogslitteratur i materialebanken, da det er forskelligt, hvilket lærebogsmateriale der findes på de forskellige ungdomsuddannelser.

Arbejdet omkring den enkelte problemstilling kan udfoldes i forskellig grad, ligesom problemstillingerne kan tages i tilfældig rækkefølge. Det er også muligt at arbejde med flere indfaldsvinkler til de overordnede cases ved at undersøge andre problemstillinger end dem, der her er præsenteret eller at udelade nogle af problemstillingerne.

Søer som fosforminer

Eleverne skal undersøge, hvordan vi får bedst mulig gavn af den fosfor, som skal fjernes fra søer. Hent materiale til forløbet.

Søens digitale tvilling

Eleverne skal undersøge, hvordan man med højfrekvente data kan forudsige, hvad der vil ske i en sø. Hent materiale til forløbet.

Design en sø-robot

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan bidrage til udviklingen af en sø-robot, der skal fjerne de øverste bundlag i en sø. Hent materiale til forløbet.

Giv feedback

Har du brugt temacasen i din undervisning, hører vi meget gerne fra dig. Din feedback bruger vi til at forbedre materialet. Skriv til os på gym@nvhus.dk med både ris og ros. Vi glæder os til at høre fra dig.

Fosfor – fra problem til løsning?

Fosfor er en begrænset ressource, som forventes at blive en mangelvare inden for de næste 50-100 år. Specielt i landbruget og industrien er anvendelsen af fosfor høj. Industrielt anvendes fosfor i en lang række produkter for eksempel glasproduktion, rengøringsmidler og i produktionen af stål. I landbruget anvendes fosfor blandt andet til gødning og er et essentielt næringsstof for planters vækst. Fra landbrugsjorden bliver fosfor i nogen grad transporteret ud til vandløb, søer og marine områder via overfladisk og underjordisk afstrømning. Hvor fosfor fra industrien i højere grad transporteres ud i vandmiljøet via spildevand.

Cirka 25 % af alt fosfor går tabt fra fosforkredsløbet, hvor det blandt andet bliver begravet i sedimenter i søer. Her bliver det f.eks. bundet i svært nedbrydelige organiske forbindelser eller lagres som ionforbindelser i porevandet i sedimentet, hvorfra fosfor i form af fosfat kan frigives til det overliggende vand, hvor det fører til eutrofiering af vandmiljøet. Manglen på fosfor kan i fremtiden risikere at føre til hungersnød og ændret global magtbalance. I Danmark er fosfor kendt som et problematisk grundstof, der skaber algeopblomstring og forurening af søer.

Mange partnere om et fælles mål

Med en stor bevilling fra Poul Due Jensens Fond i ryggen er fem partnere gået sammen med Fonden om at finde og formidle skånsomme metoder til at genindvinde fosfor fra søer. Forskere fra Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet har i 2020 kortlagt søens tilstand, Naturvidenskabernes Hus og Københavns Universitet er nu også kommet med i det storstilede missionsdrevne forskningsprojekt: Bæredygtig søforvaltning.

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Biologi, Programmering, Bioteknologi, Kemi, Teknologi

Sted

Hele Danmark

Pris

Gratis

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Design en sø-robot

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan bidrage til udviklingen af en sø-robot, der skal fjerne de øverste bundlag i en sø. Forløbet foregår i samarbejde med DIS.

Læs mere

Søens digitale tvilling

Eleverne skal undersøge, hvordan man med højfrekvente data kan forudsige, hvad der vil ske i en sø. Forløbet foregår i samarbejde med WaterITech og Aarhus Universitet.

Læs mere

Søer som fosforminer

Eleverne skal undersøge, hvordan vi får bedst mulig gavn af den fosfor, som skal fjernes fra søer. Forløbet foregår i samarbejde med Syddansk Universitet.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt