Ormstrup sø

‘Fosfor – Fra problem til løsning’ er nyt undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Materialet består af tre forskellige cases med problemstillinger, film, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter og livedata fra Ormstrup Sø i Midtjylland.

I et stort tværfagligt projekt omkring Ormstrup Sø i Midtjylland er forskere fra Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og ingeniørfirmaet DIS gået sammen omkring det overordnede spørgsmål: Kan vi genskabe en klar sø fuld af biodiversitet ved at fjerne fosfor og bringe det hen, hvor det gør gavn, ud på markerne?

Til projektet har vi udviklet undervisningsmateriale i form af cases, problemstillinger, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter, film og livedata fra Ormstrup Sø til ungdomsuddannelser i hele landet. Materialet ligger på denne side. God fornøjelse!

Tre Tekcases

Undervisningsmaterialet består af tre Tekcases med hver sit ressourcerum. Hver Tekcase præsenterer en række problemstillinger, der alle belyser en række aspekter af den overordnede case omkring søen. Til hver problemstilling er der tilknyttet en materialeliste med forslag til litteratur og aktiviteter. Der er ikke medtaget lærebogslitteratur i materialebanken, da det er forskelligt, hvilket lærebogsmateriale der findes på de forskellige ungdomsuddannelser. Arbejdet omkring den enkelte problemstilling kan udfoldes i forskellig grad, ligesom problemstillingerne kan tages i tilfældig rækkefølge. Det er også muligt at arbejde med flere indfaldsvinkler til de overordnede cases ved at undersøge andre problemstillinger end dem, der her er præsenteret eller at udelade nogle af problemstillingerne.

 1. Søer som fosforminer
  Eleverne skal undersøge, hvordan vi får bedst mulig gavn af den fosfor, som skal fjernes fra søer.
  Link til tekcase: https://nvhus.dk/wp-content/uploads/2023/02/tekcase-soeer-som-fosforminer.pdf
  Film om tekcasen: https://vimeo.com/750844982
 2. Søens digitale tvilling:
  Eleverne skal undersøge, hvordan man med højfrekvente data kan forudsige, hvad der vil ske i en sø.
  Link til tekcase: https://nvhus.dk/wp-content/uploads/2023/02/tekcase-soeens-digitale-tvilling.pdf
  Film om tekcasen: https://vimeo.com/750845940
 3. Design en sørobot
  Eleverne skal undersøge, hvordan de kan bidrage til udviklingen af en sø-robot, der skal fjerne de øverste bundlag i en sø.
  Link til tekcase: https://nvhus.dk/wp-content/uploads/2023/02/tekcase-design-en-soe-robot.pdf
  Film om tekcasen: https://vimeo.com/750843953

Fosfor – fra problem til løsning?

Fosfor er en begrænset ressource, og det forventes at blive en mangelvare inden for de næste 50-100 år. Specielt i landbruget og industrien er anvendelsen af fosfor høj. Industrielt anvendes fosfor i en lang række produkter for eksempel glasproduktion, rengøringsmidler og i produktionen af stål. I landbruget anvendes fosfor blandt andet til gødning og er et essentielt næringsstof for planters vækst. Fra landbrugsjorden bliver fosfor i nogen grad transporteret ud til vandløb, søer og marine områder via overfladisk og underjordisk afstrømning. Hvor fosfor fra industrien i højere grad transporteres ud i vandmiljøet via spildevand.

Cirka 25 % af alt fosfor går tabt fra fosforkredsløbet, hvor det blandt andet bliver begravet i sedimenter i søer. Her bliver det f.eks. bundet i svært nedbrydelige organiske forbindelser eller lagres som ionforbindelser i porevandet i sedimentet, hvorfra fosfor i form af fosfat kan frigives til det overliggende vand, hvor det fører til eutrofiering af vandmiljøet. Manglen på fosfor kan i fremtiden risikere at føre til hungersnød og ændret global magtbalance. I Danmark er fosfor kendt som et problematisk grundstof, der skaber algeopblomstring og forurening af søer.

Mange partnere om et fælles mål

Med en stor bevilling fra Poul Due Jensens Fond i ryggen er fem partnere gået sammen med Fonden om at finde og formidle skånsomme metoder til at genindvinde fosfor fra søer. Forskere fra Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet har i 2020 kortlagt søens tilstand, Naturvidenskabernes Hus og Københavns Universitet er nu også kommet med i det storstilede missionsdrevne forskningsprojekt: Bæredygtig søforvaltning.

Læs mere

Film om Ormstrup Sø

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Biologi, Teknologi, Bioteknologi, Kemi, Programmering

Landsdel

Sønderjylland, Nordjylland, Fyn, Midtjylland, Sjælland, Hovedstaden

Pris

Gratis

I samarbejde med

Tilmelding

Skriv til os, hvis du vil deltage i vores tilbud.

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Science Day

Vil du give dine elever en inspirerende dag med naturvidenskab og teknologi? Så er Science Day sikkert noget for jer. Science Day er tidligere kendt som Girls’ Day in Science, men har i år ændret navn til Science Day, hvor både drenge og piger deltager.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt