Bestyrelsen i Naturvidenskabernes Hus 

Naturvidenskabernes Hus er en nonprofitorganisation – etableret som en fond, der ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra de organisationer, der oprindeligt stod bag etableringen af Naturvidenskabernes Hus. Der tilstræbes mangfoldighed i sammensætningen af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer repræsenterer og udpeges af:

  • Poul Due Jensens Fond
  • Viborg Kommune
  • Dansk Industri
  • VIA University College
  • Aarhus Universitet
  • Kommunernes Landsforening
  • Naturvidenskabernes Hus’ erhvervspræsidium

Derudover udpeges ét bestyrelsesmedlem af medarbejderne i Naturvidenskabernes Hus.

 

Redegørelse for god fondsledelse

Da Naturvidenskabernes Hus er en erhvervsdrivende fond, skal bestyrelsen udarbejde en redegørelse for god fondsledelse – se den nuværende og tidligere års redegørelser her

Kontakt

Kontakt