Bestyrelsen i Naturvidenskabernes Hus 

Naturvidenskabernes Hus er en nonprofitorganisation – etableret som en fond, der ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra de organisationer, der oprindeligt stod bag etableringen af Naturvidenskabernes Hus. Der tilstræbes mangfoldighed i sammensætningen af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer repræsenterer og udpeges af:

  • Poul Due Jensens Fond
  • Viborg Kommune
  • Dansk Industri
  • VIA University College
  • Aarhus Universitet
  • Kommunernes Landsforening
  • Naturvidenskabernes Hus’ erhvervspræsidium

Derudover udpeges ét bestyrelsesmedlem af medarbejderne i Naturvidenskabernes Hus.

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).