Kernemedlem

Kernemedlemmer i Naturvidenskabernes Hus støtter op om vores mission og vision om, at flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi. Medlemskabet giver også adgang til vores stærke koncepter.

Som kernemedlem i Naturvidenskabernes Hus får I en plads i vores erhvervspræsidium, mulighed for at være med som case i Naturfagsmaraton og meget mere.   

 • Støtter Naturvidenskabernes Hus’ vision og mission om, at mange flere unge vælger en STEM-uddannelse 
 • Mulighed for at deltage i kommunale indsatser for skole-virksomhedssamarbejde 
 • Synlighed på nvhus.dk 
 • Adgang til stærke koncepter, som gør det nemt og overskueligt at indgå i værdiskabende samarbejder med skoler og gymnasier f.eks. Science Day 
 • Mulighed for at deltage i netværksmøder og erfaringsudveksling med andre virksomheder 
 • Hjælp til at rekruttere skoler og gymnasier til aktiviteter med Naturvidenskabernes Hus 
 • Evalueringsrapport og feedback på jeres deltagelse i aktiviteter med Naturvidenskabernes Hus 
 • Fremhævet synlighed på nvhus.dk og potentielt via lokale og nationale medier 
 • Markedsføring af aktiviteter 
 • Kommunikationspakke 
 • Mulighed for at medvirke i en opgave i Naturfagsmaraton 
 • En plads i Naturvidenskabernes Hus’ Erhvervspræsidium 
 • Ambassadører for skole-virksomhedssamarbejde 
 • Medunderskriver på kronikker og debatindlæg om aktuelle dagsordener 

 

Medlemmer af Naturvidenskabernes Hus bidrager desuden til: 

 • at sikre fremtidens arbejdskraft i Danmark og skabe mere diversitet på arbejdsmarkedet 
 • at skabe samspil mellem virksomhedens praksis og skolens fag og styrke børn og unges trivsel og læring 
 • at skabe medarbejderstolthed og sætte fokus på employer branding og CSR 

Et kernemedlemskab koster 100.000 kr. pr. år ekskl. moms 

Koncepter

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk). 

Kontakt

Kontakt