Naturfags­maraton

Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb med en lokal konkurrencedag for elever i 5. og 6. klasse. Op mod 26.000 elever fordelt på over halvdelen af landets kommuner deltager i Naturfagsmaraton. Læs mere om Naturfagsmaraton her, og hvordan I kan tilbyde det til jeres skoler.

Ved at tilbyde Naturfagsmaraton til jeres lokale skoler kan I bidrage til varieret og praksisnær undervisning i 5. og 6. klasse. Naturfagsmaraton er med til at motivere og skabe interesse for naturfag hos eleverne. Det bidrager også til at udvikle elevernes kompetencer inden for problemløsning, samarbejde, vedholdenhed og innovation. Naturfagsmaraton inspirerer naturfagslærere til at arbejde med åbne opgaver i undervisningen.

Opbygning af naturfaglig kultur

Naturfagsmaraton bidrager til opbygning af skolernes naturfaglige kulturer blandet andet ved at skabe synlighed for naturfagene på skolerne og i kommunen samt gennem den stærke rammesætning, hvor lærerne guides til at arbejde efter de naturfaglige kompetencer samt ud fra en bestemt metode.

Samarbejde mellem skoler og virksomheder

Hvert år samarbejder Naturfagsmaraton med kendte danske virksomheder, der bidrager til årets opgaver. I skoleåret 22/23 er det BMS og The Ocean Race. Opgaverne lægger også op til, at eleverne skal i dialog med lokale virksomheder i nærheden af skolen for at løse opgaven. Naturfagsmaraton viser lærerne, hvordan man kan inddrage en virksomhed i undervisningen.

Naturfagsmaraton indeholder seks opgaver. Læs mere om dem her:

 • Offentliggøres ved skoleårets start
 • Udviklet i samarbejde med lærere, læsevejledere, elever og eksperter inden for didaktik og specifikke fagområder
 • Alle kan være med – eleverne møder et passende fagligt niveau, og opgaverne kan løses på mange forskellige måder
 • Bygget op omkring Engineering Design Processen
 • Tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv
 • Udviklet i samarbejde med danske virksomheder
 • Knytter sig til FN’s 17 verdensmål

Hvem tager sig af hvad?

Når I tilbyder Naturfagsmaraton til jeres lokale skoler, er det jeres opgave at:

 • Motivere skolerne til at deltage blandt andet ved at videresende invitationer fra Naturvidenskabernes Hus
 • Stille en hal til rådighed for konkurrencedagen
 • Dække eventuelle udgifter til leje af hal, halpersonale, rengøring m.m.
 • Rekruttere 6-12 dommere til konkurrencedagen

Men I står ikke alene med opgaven. I forbindelse med Naturfagsmaraton i jeres kommune, er det Naturvidenskabernes Hus’ opgave at:

 • Udarbejde en digital invitation til skolerne
 • Administrere tilmeldinger og yde support til lærerne
 • Sikre elever og lærere adgang til undervisningsmaterialet på naturfagsmaraton.dk
 • Afholde kurser for lærerne
 • Afholde konkurrencedagen
 • Udsende en lokal pressemeddelelse før konkurrencedagen
 • Evaluere forløbet efter konkurrencedagen

Lærerkurser

Et lærerkursus klæder lærerne i din kommune på til at komme i gang med Naturfagsmaraton. Kurset er vigtig forberedelse, og derfor anbefaler vi, at alle lærere, der er involveret i Naturfagsmaraton, deltager. Der er både fysiske og online kurser.

Lærerkurset indeholder introduktion til didaktikken, gennemgang af og hands-on arbejde med årets opgaver. Målet er at give lærerne viden om at arbejde med et kreativt og innovativt forløb for elever i 5. og 6. klasse og gøre dem klogere på undersøgelsesbaseret og eksperimenterende undervisning.

Indhent video – Oplev stemningen
Fakta

Naturfagsmaraton

 • 5. – 6. klasse
 • Matematik, håndværk og design og natur/teknologi
 • Konkurrencedag for alle skoler i kommunen
 • Op mod 26.000 elever deltager
 • Til stede i over halvdelen af landets kommuner
 • Samarbejde mellem skoler og virksomheder
 • Gennemprøvet koncept, lærerne nemt kan bruge

Det organisatoriske, den struktur, der er omkring hele projektet fra hjemmesiden, opgaverne, opgavebeskrivelserne til afviklingen af selve konkurrencen. Alt spiller, alt er gennemarbejdet, og det er meget nemt som lærer at sætte sig ind i og være med. Det er simpelthen blevet årets højdepunkt i natur/teknologi. 

 

Skolelærer
, Skive Kommune

Verdensmål

I samarbejde med

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).