Naturfags­maraton

Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb med en lokal konkurrencedag for elever i 5. og 6. klasse. Op mod 26.000 elever fordelt på over halvdelen af landets kommuner deltager i Naturfagsmaraton. Læs mere om, hvordan I kan tilbyde Naturfagsmaraton til jeres skoler.

Når I tilbyder Naturfagsmaraton til skolerne i jeres kommune, bidrager I til varieret og praksisnær undervisning på 5. og 6. klassetrin. Naturfagsmaraton motiverer og skaber interesse for naturfag hos eleverne. Det bidrager til at udvikle elevernes kompetencer inden for problemløsning, samarbejde, vedholdenhed og innovation. Naturfagsmaraton inspirerer naturfagslærere til at arbejde med åbne opgaver i undervisningen.

Opbygning af naturfaglig kultur

Med Naturfagsmaraton opbygger I skolernes naturfaglige kulturer blandet andet ved at skabe synlighed for naturfagene på skolerne og i kommunen. Det sker gennem en stærk rammesætning, hvor lærerne guides til at arbejde efter de naturfaglige kompetencer og ud fra en bestemt metode.

Samarbejde mellem skoler og virksomheder

Hvert år samarbejder Naturfagsmaraton med danske virksomheder, der bidrager til årets opgaver. Senest har vi samarbejdet med PPG og TDC NET. Opgaverne i Naturfagsmaraton lægger samtidig op til, at eleverne skal i dialog med lokale virksomheder i nærheden af skolen for at løse dem. Naturfagsmaraton viser lærerne, hvordan man kan inddrage en virksomhed i sin undervisning.

Opgaverne i Naturfagsmaraton

 • Offentliggøres i august, når skoleåret starter
 • Udvikles i samarbejde med lærere, læsevejledere, elever og eksperter inden for didaktik og specifikke fagområder
 • Alle kan være med – eleverne møder et passende fagligt niveau, og opgaverne kan løses på mange forskellige måder
 • Bygget op omkring Engineering Design Processen
 • Tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv
 • Udviklet i samarbejde med danske virksomheder
 • Knytter sig til FN’s 17 Verdensmål

Hvem gør hvad

Når I tilbyder Naturfagsmaraton til jeres lokale skoler, er det jeres opgave:

 • at motivere skolerne til at deltage bl.a. ved at videresende invitationer fra Naturvidenskabernes Hus
 • at stille en hal til rådighed for konkurrencedagen
 • at dække evt. udgifter til leje af hal, halpersonale, rengøring m.m.
 • at rekruttere 6-12 dommere til konkurrencedagen

Men I står ikke alene med opgaven. I forbindelse med Naturfagsmaraton i jeres kommune er det Naturvidenskabernes Hus’ opgave:

 • at udarbejde en digital invitation til skolerne
 • at administrere tilmeldinger og yde support til lærerne
 • at sikre elever og lærere adgang til undervisningsmaterialet på naturfagsmaraton.dk
 • at afholde kurser for lærerne
 • at afholde konkurrencedagen
 • at udsende en lokal pressemeddelelse før konkurrencedagen
 • at evaluere forløbet efter konkurrencedagen

Lærerkursus

Vores lærerkursus klæder lærerne på til at komme i gang med Naturfagsmaraton. Kurset er vigtig forberedelse, og derfor anbefaler vi, at alle lærere, der er involveret i Naturfagsmaraton, deltager. Vi tilbyder kurset både fysisk og online.

Lærerkurset indeholder introduktion til didaktikken samt en gennemgang af og hands-on arbejde med årets opgaver. Målet er at give lærerne viden om at arbejde med et kreativt og innovativt forløb for elever i 5. og 6. klasse, og derudover at gøre dem klogere på undersøgelsesbaseret og eksperimenterende undervisning.

Det organisatoriske, den struktur, der er omkring hele projektet fra hjemmesiden, opgaverne, opgavebeskrivelserne til afviklingen af selve konkurrencen. Alt spiller, alt er gennemarbejdet, og det er meget nemt som lærer at sætte sig ind i og være med. Det er simpelthen blevet årets højdepunkt i natur/teknologi.

Skolelærer
, Skive Kommune

I samarbejde med

Viden

Kontakt

Kontakt

Kontakt