Klog på tøjspild

Hvordan kan vi bruge teknologi til at øge sundhed og trivsel blandt ældre mennesker på et plejehjem? Det skal eleverne undersøge i dette forløb, hvor de både skal besøge et plejehjem og Naturvidenskabernes Hus.

Vidste I, at hver dansker i gennemsnit køber 11 kg tøj om året, og at cirka 1/3 af det blot hænger bagerst i
skabet og aldrig bliver brugt? I dette forløb skal dine elever arbejde med tøjspild, og med hvad de selv kan gøre for at mindske det. Eleverne skal blandt andet løse en udfordring med brug af fablerobotter.

Dine elever skal arbejde med tøjspild på mange forskellige måder – både før, under og efter besøget i Naturvidenskabernes Hus. Der er fokus på, hvad eleverne selv kan gøre og forhåbentlig kommer de både til at opleve håb og handlekraft!

Tilmeld dig lærerkurset, der afholdes i Naturvidenskabernes Hus d. 16/12 kl. 13-15. Tryk her for tilmelding.

Her bliver du introduceret til vores fablerobotter, så du ved, hvad de kan og ikke kan.
Derudover gennemgår vi hele forløbet, så du er godt klædt på til at hjælpe dine elever både på skolen og i Naturvidenskabernes Hus.

Aktiviteter

Dagen i Naturvidenskabernes Hus byder på følgende:

 1. Introduktion og basisøvelser til fablerobotten. Her lærer dine elever den mest grundlæggende
  programmering.
 2. Med udgangspunkt i følgende udfordring designer og konstruerer dine elever et spil med fablerobotten som omdrejningspunkt: Design et spil, der kan gøre andre kloge på tøjspild
 3. Eleverne laver en lille film, hvor de viser deres spil.
 4. Til sidst fremviser de resultatet til resten af klassen.

Eleverne skal hele dagen arbejde sammen to og to. Hav gerne grupperne på plads, når I kommer.

Forberedelse

I skal bruge ca. 4 lektioner på forberedelse.

1. Læs og tal om følgende artikler, og se denne korte film fra en virksomhed i Bjerringbro:

2. Download Morgenthalers tøjpyramide, og tal med dine elever om, hvor de selv passer ind i tøjpyramiden:

 • Print plakat her (scroll lidt ned på siden)

3. Giv eleverne denne opgave med hjem. Snak om den på klassen efterfølgende:

4. Se disse små film om uddannelsesmulighederne indenfor tøjbranchen:

5. Eleverne skal til sidst udarbejde et faktaark med 10 facts om tøjspild, så de forstår omfanget af vores tøjspild.
Disse faktaark skal I medbringe på dagen i Naturvidenskabernes Hus, hvor de skal danne udgangspunkt for
deres spil om tøjspild.

Efterbehandling

I får et spil med hjem fra Naturvidenskabernes Hus (T-shirt-spillet), som vi opfordrer jer til at spille med jeres elever.

Besøg desuden en genbrugsbutik i nærområdet. Her kan I fx spørge om lov til:

 • at lave et modeshow i butikken eller på anden vis lade eleverne forholde sig til, hvad de vil gå i af
  genbrugstøj
 • at se lageret og høre om, hvor meget tøj de får ind om ugen
 • at undersøge hvilke lande tøjet kommer fra
 • at få/købe tøj med hjem og redesigne det

Se en oversigt over hele Viborg Kommunes genbrugsbutikker her

Formål

Formålet med dette forløb er, at eleverne opnår handlekompetence i forhold til tøjspild, og at de får erfaringer med kodning i forbindelse med problemløsning.

Eksempler fra Fælles Mål:

Biologi, fysik/kemi og/eller geografi

– Der arbejdes indenfor kompetenceområdet ‘undersøgelse’, hvor eleven kan designe, gennemføre og evaluere
undersøgelser i biologi, fysik/kemi og/eller geografi. Med særligt fokus på ‘undersøgelser i naturfag’.

– Der arbejdes indenfor kompetenceområdet ‘modellering’, hvor eleven kan anvende og vurdere modeller i
biologi, fysik/kemi og/eller geografi. Med særligt fokus på ‘modellering i naturfag’.

– Der arbejdes indenfor kompetenceområdet ‘perspektivering’, hvor eleven kan perspektivere biologi, fysik/kemi
og/eller geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med
særligt fokus på ‘perspektivering i naturfag’.

– Der arbejdes indenfor kompetenceområdet ‘kommunikation’, hvor eleven kan kommunikere om naturfaglige
forhold med biologi, fysik/kemi og/eller geografi. Med særligt fokus på ‘formidling’

Klasse

7. klasse

Fag

Fysik/kemi, Biologi, Fysik, Geografi

Landsdel

Midtjylland

Sted

I Naturvidenskabernes Hus

Varighed

Pris

Forløbet er gratis og obligatorisk for alle 7. klasser i Viborg Kommune. Bookes via Pretix i KLC.

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Seje enzymer

Kom med i laboratoriet i Naturvidenskabernes Hus, hvor eleverne skal udføre småforsøg med seje enzymer.

Læs mere

Science Day

Besøg en virksomhed, organisation eller uddannelsesinstitution til Science Day. Science Day inspirerer alle elever uanset køn, religion, etnicitet og kultur til en fremtid med naturvidenskab og teknologi.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt