Velkommen til
Natur­videnskabernes hus

Vi tænder gnisten hos børn og unge for de naturvidenskabelige og tekniske fag. Det sker i tæt samarbejde med danske virksomheder og undervisere i grundskolen og gymnasiet – og ved at understøtte skolevirksomhedssamarbejde i de danske kommuner. Sammen gør vi en forskel for børn og unge, erhvervsliv og samfund.

Nyheder

Undervisning

Fremstilling af stjernekamera til satellitter

Eleverne skal prøve kræfter med at producere og optimere emner, som lige nu befinder sig på Den Internationale Rumstation. Samtidig skal de undersøge, hvordan man kan reducere CO₂-forbruget.

Læs mere

Datalogning med micro:bit på jorden og i rummet

Datalogning er en stor del af vores hverdag her på jorden, men også på Den Internationale Rumstation (ISS) er astronauterne meget afhængige af datalogning. Nu kan dine elever øve sig på at datalogge ved hjælp en micro:bit.

Læs mere

Bæredygtig søforvaltning – fosfor som begrænset ressource

'Bæredygtig søforvaltning' er en undervisningspakke med fokus blandt andet på de samfundsmæssige konsekvenser af sørestaurering – og dermed at bringe de naturvidenskabelige argumenter ind i en samfundsmæssig problemstilling.

Læs mere

Medlemskab

Som virksomhed kan I sammen med Naturvidenskabernes Hus inspirere flere unge til at vælge de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser til gavn for de unge, erhvervslivet og samfundet. Vælg mellem tre forskellige medlemskaber (interessemedlem, støttemedlem eller kernemedlem) og få adgang til vores stærke koncepter, f.eks. Science Day. 

Kernemedlemmer i Naturvidenskabernes Hus:

Samarbejde

Viden

Kontakt

Kontakt