Virksomhedscasens faser

Er du gymnasielærer og vil du samarbejde med en virksomhed i din undervisning, kan du blive klogere her. Se vores model over virksomhedscasens faser og læs mere om, hvordan samarbejdet forløber og din rolle som vejleder. 

Når du deltager i et virksomhedsforløb, sker det med udgangspunkt i en autentisk case fra en dansk virksomhed. Intentionen er, at forløbene løfter de faglige forløb i gymnasieskolen og indfrier målet om, at eleverne udvikler kompetencer til at forstå, formulere og behandle samfundsrelevante problemer med henblik på at udvikle bæredygtige løsninger til fremtiden.   

Samarbejdet vil forløbe gennem syv faser, som fremgår af nedenstående model. Faserne er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Den specifikke tidsramme aftaler du i samarbejde med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus. Typisk vil forløbet strække sig over minimum fem undervisningslektioner. 

Beskrivelse af faser åbner, når du klikker.

Formøde

Inden forløbet skal du deltage i et møde med os og virksomheden. Til mødet præsenterer vi konceptet og modellen for virksomhedsforløb. En medarbejder præsenterer sig selv, virksomheden og mulige virksomhedscases. Sammen aftaler vi faglig vinkel, forventninger og praktiske aftaler for forløbet.

MATERIALER

Virksomhedscases

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).