Model for virksomhedsforløb

Er du gymnasielærer og vil du samarbejde med en virksomhed i din undervisning, kan du blive klogere her. Se vores model for virksomhedsforløb og læs mere om, hvordan samarbejdet forløber og din rolle som vejleder. 

Når du deltager i et virksomhedsforløb, sker det med udgangspunkt i en autentisk case fra en dansk virksomhed. Intentionen er, at forløbene løfter de faglige forløb i gymnasieskolen og indfrier målet om, at eleverne udvikler kompetencer til at forstå, formulere og behandle samfundsrelevante problemer med henblik på at udvikle bæredygtige løsninger til fremtiden.   

Samarbejdet vil forløbe gennem syv faser, som fremgår af nedenstående model. Faserne er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Den specifikke tidsramme aftaler du i samarbejde med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus. Typisk vil forløbet strække sig over minimum fem undervisningslektioner. 

Beskrivelse af faser åbner, når du klikker.

Formøde

Inden forløbet skal du deltage i et møde med os og virksomheden. Til mødet præsenterer vi konceptet og modellen for virksomhedsforløb. En medarbejder præsenterer sig selv, virksomheden og mulige virksomhedscases. Sammen aftaler vi faglig vinkel, forventninger og praktiske aftaler for forløbet.

MATERIALER

Virksomhedscases

Design en sø-robot

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan bidrage til udviklingen af en sø-robot, der skal fjerne de øverste bundlag i en sø. Forløbet foregår i samarbejde med DIS.

Læs mere

Klimasikring af kyst og vandløb

Eleverne skal undersøge, hvordan vi bruger klimadata til at fremtidssikre de danske kyster og vandløb. Forløbet foregår i samarbejde med Klimatorium.

Læs mere

Mod det uendelige univers – og ned på vores egen Jord

Eleverne skal undersøge astronomiens verden og lære om de teknologiske fremskridt, der gør undersøgelsen af det nære og det fjerne muligt. Forløbet foregår i samarbejde med Terma.

Læs mere

Energioptimering af en global festival – fra sort til grøn energi?

Eleverne skal undersøge, hvad der kan spares energimæssigt ved at gå fra fossil til grøn energi. Forløbet foregår i samarbejde med DEIF.

Læs mere

Satellitdata – et vigtigt værktøj

Eleverne skal undersøge, hvordan satellitdata kan anvendes i en bred række af fagområder.  Forløbet foregår i samarbejde med DHI.

Læs mere

Power-to-X

Eleverne skal give deres bud på, hvordan vi i fremtiden kan sikre tilstrækkelig grøn energi på den lokalitet og det tidspunkt, hvor energien er efterspurgt. Forløbet foregår i samarbejde med Topsoe.

Læs mere

Bæredygtighed med enzymer

Eleverne skal undersøge, hvordan enzymer kan bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion, og dermed skabe værdi for mennesker og samfundet. Forløbet foregår i samarbejde med Novonesis.

Læs mere

Bæredygtig vandpumpning

Eleverne skal give deres bud på en energikilde, der kan sikre stabil energi til at drive en Grundfos-pumpe et sted i verden. Forløbet foregår i samarbejde med Grundfos.

Læs mere

Klimatilpasning på dit eget gymnasium

Eleverne skal undersøge, hvordan deres eget gymnasium kan klimatilpasses, så det kan modstå øgede nedbørsmængder i fremtiden. Forløbet foregår i samarbejde med Envidan.

Læs mere

En ny indpakning

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan optimere materialeskiftet i indpakningen af Coloplast-produkter. Forløbet foregår i samarbejde med Coloplast.

Læs mere

Dit lokale lydmiljø

Eleverne skal undersøge, hvordan lydmiljøet er i løbet af deres egen hverdag. Forløbet foregår i samarbejde med Eriksholm Research Centre.

Læs mere

Den grønneste energi er den, vi sparer

Eleverne skal undersøge, hvordan man kan bruge et energioverskud et sted til at dække et energibehov et andet sted. Forløbet foregår i samarbejde med Danfoss.

Læs mere

Rent vand

Eleverne skal undersøge, hvordan vi sikrer os, at det vand, som vi drikker, er sundt. Forløbet foregår i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Læs mere

Fremtidssikring af polyurethan

Eleverne skal undersøge, hvordan kan man gøre livsforløbet for plastmaterialet polyurethan mere cirkulært, og dermed sikre tilstrækkelig mængde af det uundværlige materiale uden at påvirke klimaet unødigt. Forløbet foregår i samarbejde med PLIXXENT.

Læs mere

Kontakt

Kontakt

Kontakt