Bæredygtig vandforsyning i fremtidens bolig – Åbent forløb

Hvordan kan vi ved at rense spildevand i vores bolig og bruge smarte teknologier nedsætte forbruget af rent drikkevand?

“Hvordan kan vi ved at rense spildevand i vores bolig og bruge smarte teknologier nedsætte forbruget af rent drikkevand”? Det er den problemstilling, dagen tager udgangspunkt i. 

Der skal monteres slanger, renses spildevand og kodes micro:bit. Som afslutning på dagen udarbejder eleverne deres egne løsningsforslag til dagens problemstilling.

Dagen kan indgå som en del af et fællesfagligt fokusområde i naturfagsundervisningen.

Aktiviteter

Dagens undervisning består af 4 aktiviteter:  

 • Intro-aktivitet med modelhus
  Der monteres slanger til spildevand og drikkevand på traditionel vis på modelhuse. Slangerne skal justeres, så der kommer vand rundt i hele huset. 
 • Rense-workshop
  Der blandes spildevand, og eleverne skal rense det med forskellige metoder. Undervejs måles ledningsevne og turbiditet. Kan det mon lykkes at rense spildevandet, så det får drikkevandskvalitet?
 • Micro:bit-workshop
  Der arbejdes med simpel kodning af micro:bits, så vandpumper kan styres med fugtighedscensor. Kodningen foregår i programmet MakeCode.
 • Løsningsforslag
  Dagens viden anvendes afslutningsvis til at finde et løsningsforslag på dagens problemstilling. Der ændres på slangernes placering, og pumpe og micro:bit tilsluttes modelhusene. Til sidst dokumenterer eleverne deres løsningsforslag ved at filme deres forklaring på egen telefon.

Forberedelse

Tal med eleverne om dagens problemstilling.

Andre idéer:

 • Tal om eller genopfrisk atomer, ioner, salte, partikler og organisk affald
 • Undersøg eget vandbrug hjemme i elevens husstand
 • Arbejd med spildevand og drikkevand
 • Besøg et rensningsanlæg og/eller et vandværk

Efterbehandling

For at skabe sammenhæng mellem forløbet og elevernes læring på skolen er det en god idé at koble forløbet i Naturvidenskabernes Hus til et fællesfagligt fokusområde i naturfagsundervisningen. 

Formål

Formålet med dagen er, at eleverne får inspiration til arbejdet med fællesfaglige fokusområder f.eks. “Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” og “Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår“. 

Eksempler fra Fælles Mål (fælles for naturfagene) 

Naturfag efter 9. klasse

 • Undersøgelser: Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • Modellering: Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag
 • Perspektivering: Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.
 • Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier.

Undervisningsmateriale

 • Brug hjemmesiden www.vandetsvej.dk til at finde viden om alt fra vandets kredsløb til spildevand.
 • Særligt verdensmål 6: “Rent drikkevand og sanitet” samt verdensmål 13 “Klimaindsats” er aktuelle i dette forløb, se www.verdensmaalene.dk.

Transport Viborg Kommune

Forløbet ligger på KLC, og hvis du er fra Viborg Kommune, kan du søge om transporttilskud her: https://klcviborg.dk/transport_application

Verdensmål

Klasse

9. klasse

Fag

Natur/teknologi

Landsdel

Midtjylland

Sted

I Naturvidenskabernes Hus

Varighed

Pris

Gratis for folkeskoler i Viborg og Favrskov kommune. DKK 2.500 pr. dag for fri- og privatskoler samt skoler i andre kommuner.

I samarbejde med

Kontakt

Kontakt

Kontakt