Om Naturvidenskabernes Hus

Naturvidenskabernes Hus er en nonprofitorganisation, som arbejder for at inspirere børn og unge til en fremtid med naturvidenskab og teknologi.

Naturvidenskabernes Hus tænder gnisten hos børn og unge for de naturvidenskabelige og tekniske fag.

Vi er en nonprofitorganisation, som i tæt samarbejde med kommuner, virksomheder og undervisere i gymnasiet og grundskolen udvikler undervisningsforløb, så elever på alle niveauer kan lade nysgerrigheden få frit løb og fordybe sig i autentiske virksomhedsudfordringer.

Vi genererer ny viden gennem kortlægning, evaluering og forskning i skolevirksomhedssamarbejde, og vi understøtter skolevirksomhedssamarbejde gennem netværksaktiviteter for kommuner, virksomheder og gymnasier.

Vi gør en forskel for både børn og unge, erhvervsliv og samfund. Vi klæder de unge på til valg af uddannelse og motiverer flere til at vælge de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, der er afgørende for den grønne omstilling og et bæredygtigt samfund.

Mission

Vi bygger bro mellem skoler og virksomheder i hele landet og udvikler, udbreder og understøtter praksisnær undervisning, der engagerer børn og unge og inspirerer til STEM-studievalg.

  • Vi udvikler undervisning, efteruddannelseskoncepter og kampagner med fokus på praktisk, problemløsende arbejde med relevante, virkelighedsnære problemstillinger, ofte med afsæt i en virksomhedscase og med inddragelse af STEM-rollemodeller.
  • Vi udbreder praksisnær undervisning og skole-virksomhedssamarbejde gennem kampagner, facilitering af forløb, events og konkurrencer og elevaktiviteter i Naturvidenskabernes Hus.
  • Vi understøtter skolevirksomhedssamarbejde i hele landet gennem netværksaktiviteter, guides til best practise, kompetenceudvikling af lærere, støtte til ressourcepersoner i kommuner, virksomheder og på skoler og gymnasier og gennem opbygning af virksomhedsnetværk.

Vision

Mange flere unge vælger en STEM-uddannelse til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.

Med støtte fra

Kontakt

Kontakt