Science Day

Sæt mangfoldighed i de naturvidenskabelige og tekniske fag på dagsordenen til Science Day. I kan gøre Science Day til en del af jeres kommunale strategi og sætte fokus på diversitet som en del af den åbne skole.

Science Day er en landsdækkende inspirationsdag, som favner alle børn og unge. Med Science Day sætter vi sammen fokus på diversitet i de naturvidenskabelige og tekniske fag. Formålet er at inspirere børn og unge uanset køn, religion, etnicitet og kultur og vise dem, hvordan en fremtid inden for naturvidenskab og teknologi kan se ud. Science Day er for elever i 4. – 10. klasse og gymnasiet og afholdes næste gang den 2. oktober 2024.

Hvorfor Science Day

Science Day bidrager til, at børn og unge:

 • oplever en virksomhed, og hvordan de naturvidenskabelige og tekniske fag bliver brugt på en arbejdsplads
 • arbejder praksisfagligt med virkelighedsnære problemstillinger
 • får mulighed for at arbejde med mangfoldighed
 • får styrket trivsel og læring

Derudover viser vores evalueringer, at lærerne får mere lyst til at samarbejde med virksomheder efter besøget.

Lad eleverne på jeres skoler opleve Science Day

Som kommune kan I sikre, at eleverne på jeres skoler deltager i Science Day på lokale virksomheder. I samarbejde med Naturvidenskabernes Hus rekrutteres relevante, lokale virksomheder, som skolerne kan besøge. Vi tilbyder at hjælpe virksomhederne med at udarbejde inspirerende og faglige besøgsprogrammer, ligesom vi klæder dem godt på til at kunne afvikle et spændende arrangement. Samtidig tilbyder vi lærerne en undervisningspakke om diversitet og mangfoldighed, som de kan bruge til forberedelse af Science Day hjemme på skolerne. Endeligt håndterer vi alt det praktiske omkring tilmelding, kommunikation og markedsføring, evaluering m.v.

Hvem gør hvad

Når I vil tilbyde Science Day til jeres skoler, håndterer Naturvidenskabernes Hus de fleste opgaver, men det er jeres opgave:

 • at rekruttere lærere og elever (og sikre deres deltagelse)
 • at samarbejde med Naturvidenskabernes Hus om rekruttering af lokale virksomheder

Naturvidenskabernes Hus står for de øvrige opgaver, herunder:

 • at rekruttere virksomhederne
 • at udvikle et fagligt og inspirerende besøgsprogram som passer til målgruppen i samarbejde med virksomhederne og give løbende sparring
 • at afholde netværksmøde for rollemodeller /virksomheder, så de er klædt på til at møde eleverne
 • at udvikle undervisningsmaterialer om diversitet og mangfoldighed som lærerne kan bruge i undervisningen som optakt til Science Day
 • at håndtere tilmeldingssystem
 • at stå for den brede markedsføring og PR
 • at udvikle en kommunikationspakke til virksomhederne

Det bedste er, at eleverne kommer ud og oplever kompetente og engagerede ansatte. De kan arbejde med maskiner og materialer, vi aldrig kommer til at arbejde med i folkeskolen.

Lærer

Verdensmål

I samarbejde med

Kontakt

Kontakt

Kontakt