Science Day

Sæt mangfoldighed i de naturvidenskabelige og tekniske fag på dagsordenen til Science Day. I kan gøre Science Day til en del af jeres kommunale strategi og sætte fokus på diversitet som en del af den åbne skole.

Science Day er en landsdækkende inspirationsdag, som favner alle børn og unge. Med Science Day sætter vi sammen fokus på diversitet i de naturvidenskabelige og tekniske fag. Formålet er at inspirere børn og unge uanset køn, religion, etnicitet og kultur og vise dem, hvordan en fremtid inden for naturvidenskab og teknologi kan se ud. Science Day er målrettet 4. – 10. klasse og gymnasiet. 

Hvorfor Science Day?

Science Day bidrager til, at børn og unge: 

  • oplever en virksomhed, og hvordan de naturvidenskabelige og tekniske fag bliver brugt på en arbejdsplads 
  • arbejder praksisfagligt med virkelighedsnære problemstillinger 
  • får mulighed for at arbejde med mangfoldighed 
  • får styrket trivsel og læring 

Derudover viser vores evalueringer, at lærerne får mere lyst til at samarbejde med virksomheder efter besøget. 

Skal eleverne på jeres skoler opleve Science Day?

Tabellen viser rollefordelingen mellem jer og Naturvidenskabernes Hus. Kontakt os for at høre mere.  

KommunenNaturvidenskabernes Hus
XRekruttering af skoler og lærere
(X)XRekruttering af lokale virksomheder
XDialog og udvikling af inspirerende virksomhedsarrangementer, som passer fagligt til målgruppen
XLøbende sparring og information til virksomhederne
XUndervisningsmaterialer om diversitet og stereotyper til lærere, som de kan benytte før, under og efter Science Day
XNetværksmøde for rollemodeller/lad-jeres-virksomhed-inspirere-boern-og-unge/, så de er klædt på til dagen
XHåndtering af tilmeldingssystem
XBred markedsføring af Science Day – lokalt og nationalt + kommunikationspakke til virksomheder
XEvaluering med elever, lærere og virksomheder
Pris for jeres kommune DKK 7.000,- pr. 25 elever

Fakta

Science Day

  • 4. – 10. klasse og gymnasiet 
  • Én dag med besøg på virksomhed, uddannelsesinstitution, organisation eller science center 
  • Rollemodeller, workshops og inspiration 
  • Fokus på mangfoldighed 

Verdensmål

I samarbejde med

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).