Hold skibet sejlende

Hold skibet sejlende er et undervisningsforløb, hvor I skal undersøge forskellige udfordringer, der alle løses af eksperter i de mange virksomheder i den maritime branche.

Hold skibet sejlende handler om en branche, som for de fleste ikke er synlig i hverdagen. Faktum er dog, at vi hver dag er afhængige af, at mange virksomheder holder skibstrafikken i gang, så gods og personer bliver transporteret både lokalt og globalt. Skibstrafikken er med andre ord en utrolig vigtig del af vores infrastruktur. De mange professionelle personer, der arbejder i den maritime branche, løser alle forskellige opgaver. I dette forløb er der mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af dem. I skal nemlig undersøge forskellige udfordringer, der alle løses af eksperter i de mange virksomheder i den maritime branche.

Opgaver

Forløbet består af fem opgaver, som rummer undersøgelser inden for temaerne:

  • Skibsdesign
  • Fremtidens bæredygtige skibe
  • Digital skibsfart
  • Skibsbygning
  • Skibsmaterialer og havmiljø

Besøg en virksomhed

I forløbet skal I undersøge forskellige udfordringer, der alle løses af eksperter i de mange virksomheder i den maritime branche. Giv eleverne inspiration til deres arbejde med opgaverne ved at besøge en virksomhed. Afhængig af, hvilken type virksomhed I skal besøge, kan I vælge at arbejde med en eller flere af opgaverne.

Under besøget I virksomheden vil eleverne få uddybet deres viden om de emner, de har undersøgt, og samtidig opleve, hvilke spændene muligheder den maritime branche giver for job og uddannelse. Eleverne vil desuden blive klogere på uddannelser og karrieremuligheder i branchen.

Klasse

Fag

Sted

Varighed

Pris

Gratis

Viden

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).