Byg din egen sø

Hvordan opfører vand sig? Hvad betyder vægten for, om noget kan bevæges eller flyttes? Vi skal undersøge vand, og om man egentlig kan bygge sin egen sø.

Børnene skal undersøge og observere i dialog med en voksen, hvordan vand opfører sig, og hvordan vægten af nogle genstande har indflydelse på, hvordan de kan bevæges eller flyttes. Det enkelte barn arbejder i sit eget tempo og kan følge sine overvejelser og indskydelser. Aktiviteten gennemføres som udgangspunkt udendørs.

Aktiviteter

Der vil være to workshops, som alle børn får mulighed for at prøve:

  1. Kan man egentlig selv lave en kunstig sø? Børnene får udleveret materialer og skal selv konstruere og eksperimentere med at bygge deres sø. Gennem forløbet kan mange begreber komme i spil. Hvornår er noget vandret? Står vandet lige højt over hele “søen”? Hvad betyder det at noget er vandtæt?
  2. Hvordan kan man flytte tunge ting, som man egentlig ikke kan løfte? Med rør, ruller og stokke opdager børnene, at man kan flytte ting, der vejer meget.

Forberedelse

Snak med børnene om følgende inden besøget:

  • Hvor tror I, at vand kommer fra?

Snak med børnene om, hvor meget de kan løfte.

  • Fyld evt. spande op på legepladsen og find ud af, hvor meget sand de kan løfte.

Klasse

Sted

Varighed

Pris

Gratis for daginstitutioner i Viborg Kommune og Favrskov Kommune

I samarbejde med

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).