Power-to-X

Eleverne skal give deres bud på, hvordan vi i fremtiden kan sikre tilstrækkelig grøn energi på den lokalitet og det tidspunkt, hvor energien er efterspurgt. Forløbet foregår i samarbejde med Topsoe.

Fremtidens energiproduktion skal være grøn, men hvordan lagrer vi energi, så vi har tilstrækkelige mængder til rådighed, når vi skal bruge det? Det skal du og dine elever undersøge i dette forløb i samarbejde med Topsoe. Bemærk at dette er et online forløb.

Forløbet skydes i gang med et virtuelt kickoff, hvor medarbejdere fra Topsoe præsenterer en virksomhedscase, som kan anskues i enten et lokalt eller globalt perspektiv. Midt i forløbet vil der være en spørgetime med deltagelse af medarbejdere fra Topsoe. Forløbet afsluttes med, at en gruppe fra hvert gymnasium laver en virtuel præsentation af deres problemstilling og løsningsforslag, hvor Topsoes medarbejdere giver feedback på projekterne.

Vigtige datoer

Deltagelse i forløbet forudsætter, at I kan deltage i alle virksomhedscasens faser på nedenstående datoer.

  • Formøde: 1. november 2023 kl. 15.00 – 16.00
  • Kickoff: 14. november 2023 kl. 09.00 – 10.30
  • Status: 29. november 2023 kl. 09.00 – 11.00
  • Pitch: 15. december 2023 kl. 09.00 – 12.00

 

Kernestof

Alle naturvidenskabelige og tekniske fag

  • Forskellige fag vil bidrage til at anskue den lokale case eller den globale case fra forskellige perspektiver

Samfundsfag

  • Energisikring i forskellige samfundstyper
  • Økonomiske og politiske interesser i energisikring
  • Aktuelle samfundsmæssige problemstillinger

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere

 

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Naturvidenskabelige fag, Karrierelæring, Tekniske fag, Samfundsfag

Landsdel

Sønderjylland, Fyn, Nordjylland, Midtjylland, Sjælland, Hovedstaden

Pris

Gratis

I samarbejde med

Tilmelding

Skriv til os, hvis du vil deltage i vores tilbud.

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Science Day

Vil du give dine elever en inspirerende dag med naturvidenskab og teknologi? Så er Science Day sikkert noget for jer. Science Day er tidligere kendt som Girls’ Day in Science, men har i år ændret navn til Science Day, hvor både drenge og piger deltager.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt