Power-to-X

Eleverne skal give deres bud på, hvordan vi i fremtiden kan sikre tilstrækkelig grøn energi på den lokalitet og det tidspunkt, hvor energien er efterspurgt. Forløbet foregår i samarbejde med Topsoe.

Fremtidens energiproduktion skal være grøn, men hvordan lagrer vi energi, så vi har tilstrækkelige mængder til rådighed, når vi skal bruge det? Det skal du og dine elever undersøge i dette forløb i samarbejde med Topsoe. Bemærk at dette er et online forløb.

Forløbet skydes i gang med et virtuelt kickoff, hvor medarbejdere fra Topsoe præsenterer en virksomhedscase, som kan anskues i enten et lokalt eller globalt perspektiv. Midt i forløbet vil der være en spørgetime med deltagelse af medarbejdere fra Topsoe. Forløbet afsluttes med, at en gruppe fra hvert gymnasium laver en virtuel præsentation af deres problemstilling og løsningsforslag, hvor Topsoes medarbejdere giver feedback på projekterne.

Vigtige datoer

Deltagelse i forløbet forudsætter, at I kan deltage i alle virksomhedscasens faser på nedenstående datoer.

  • Formøde: 12. marts 2024 kl. 15.00 – 16.00
  • Kickoff: 3. april 2024 kl. 09.00 – 10.30
  • Status: 18. april 2024 kl. 09.00 – 10.30
  • Pitch: 30. april 2024 kl. 09.00 – 12.00

 

Kernestof

Alle naturvidenskabelige og tekniske fag

  • Forskellige fag vil bidrage til at anskue den lokale case eller den globale case fra forskellige perspektiver

Samfundsfag

  • Energisikring i forskellige samfundstyper
  • Økonomiske og politiske interesser i energisikring
  • Aktuelle samfundsmæssige problemstillinger

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere

 

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Naturvidenskabelige fag, Tekniske fag, Samfundsfag

Landsdel

Fyn, Nordjylland, Midtjylland, Sjælland, Hovedstaden, Sønderjylland

Pris

Gratis

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Den grønneste energi er den, vi sparer

Eleverne skal undersøge, hvordan man kan bruge et energioverskud et sted til at dække et energibehov et andet sted. Forløbet foregår i samarbejde med Danfoss.

Læs mere

Bæredygtighed med enzymer

Eleverne skal undersøge, hvordan enzymer kan bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion, og dermed skabe værdi for mennesker og samfundet. Forløbet foregår i samarbejde med Novonesis.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt