Power-to-X

Eleverne skal give deres bud på, hvordan vi i fremtiden kan sikre tilstrækkelig grøn energi på den lokalitet og det tidspunkt, hvor energien er efterspurgt. Forløbet foregår i samarbejde med Topsoe.

Fremtidens energiproduktion skal være grøn, men hvordan lagrer vi energi, så vi har tilstrækkelige mængder til rådighed, når vi skal bruge det? Det skal du og dine elever undersøge i dette forløb i samarbejde med Topsoe.

Forløbet skydes i gang med et virtuelt kickoff, hvor medarbejdere fra Topsoe præsenterer en virksomhedscase, som kan anskues i enten et lokalt eller globalt perspektiv. Midt i forløbet vil der være en spørgetime med deltagelse af medarbejdere fra Topsoe. Forløbet afsluttes med, at en gruppe fra hvert gymnasium laver en virtuel præsentation af deres problemstilling og løsningsforslag, hvor Topsoes medarbejdere giver feedback på projekterne.

Kernestof

Alle naturvidenskabelige og tekniske fag

  • Forskellige fag vil bidrage til at anskue den lokale case eller den globale case fra forskellige perspektiver

Samfundsfag

  • Energisikring i forskellige samfundstyper
  • Økonomiske og politiske interesser i energisikring
  • Aktuelle samfundsmæssige problemstillinger

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Verdensmål

Klasse

Fag

Landsdel

Pris

Gratis

I samarbejde med

Send forespørgsel

Skriv til os, hvis du vil deltage i vores tilbud.

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).