Life Science kursus for gymnasielærere

Kom og bliv klogere på muligheden for at inddrage Life Science virksomheder i din undervisning. Du får inspiration til din egen undervisning, og du møder eksperter fra Life Science industrien. Undervejs er der mulighed for sparring med kolleger fra andre gymnasier.

2. maj 2024

09:00 - 15:00

Charlottehaven
Hjørringgade 12C
2100 København Ø

Pris

Gratis
Gebyr på 500,- opkræves ved udeblivelse uden forudgående framelding.

Tilmeldingsfrist

25. april 2024

Kom og vær med til Life Science kursus for gymnasielærere i Region Hovedstaden. På kurset vil der være faglige oplæg fra industrien, hvor fokus er på, hvordan naturvidenskaben anvendes i praksis til at løse nogle af de samfundsproblemer, vi alle står midt i. På kurset vil der desuden være oplæg fra gymnasielærere, der har arbejdet med de konkrete virksomheder i deres egen undervisning. Og endeligt vil der blive præsenteret undervisningsmateriale – direkte klar til brug – om f.eks. optimering af enzymer, reduktion af det lokale lydmiljø og meget andet.

Kurset er gratis

Bemærk desuden, at du ved deltagelse har fri adgang til Charlottehavens fitnessfaciliteter resten af dagen – bl.a. svømmehal og sauna

Program

Ankomst, kaffe og morgenbrød
Velkomst, præsentation af program og praktiske informationer
Oplæg 1v/Kristian Krogh, Senior Science Manager i Enzymology, Substrates and Assays, Novonesis*
Pause
Oplæg 2v/ Niels Pontoppidan, Principal Scientist, Eriksholm Research Centre**
Oplæg 3v/ Else Støvring, Chef for Kommunikation, Klimaskole og Bæredygtighed, Frederiksberg Forsyning***
Frokost
Skole-virksomhedssamarbejde i praksisv/ Maiken Rabøl Rossen, Udviklingskonsulent og gymnasielærer, Naturvidenskabernes Hus
Pause
Erfaringer med inddragelse af virksomheder i undervisningenv/ Gudrun Beyer Paulsen, gymnasielærer på Høje-Taastrup Gymnasium

Aktiviteter

*Novonesis holder oplæg om deres arbejde med enzymer – mere specifikt om optimering af enzymet xylanase. Xylanase anvendes til at nedbryde stivelse til komponenter, der kan optages i tarmen hos landbrugsdyr. På denne måde øges mængden af næring for dyret, og det nødvendige landbrugsareal til dyrkning af foder mindskes. I et skolevirksomhedssamarbejde med Novonesis arbejder eleverne med optimering af enzymet xylanase via et 3D-visualiseringsprogram, og kommer i forløbet igennem den grundlæggende teoretiske baggrund bag enzymer.

Fag: Bioteknologi A + Kemi A+B

 

**Eriksholm Research Centre holder oplæg om, hvordan de anvender fysik i optimering af høreapparater. Dataopsamling og behandling af data er essentiel for forskningen i at gøre høreoplevelsen bedre for folk med høretab. I dag er høreapparater intelligente og tilpasser sig de miljøer, som høreapparatets bruger færdes i. Eriksholm Research Centre udlåner – i forbindelse med skolevirksomhedssamarbejde med dem – et klassesæt af høreapparater, som man kan anvende i et forløb om lyd og bølger til at undersøge, hvilke lydpåvirkninger eleverne udsættes for i løbet af en almindelig skoledag – og så optimere på dette.

Fag: Fysik c+B

 

***Frederiksberg Forsyning holder oplæg om, hvordan de sikrer leveringen af drikkevand af høj kvalitet. Når vand pumpes op fra grundvandsreserverne, er det af en helt andet kvalitet, end det man umiddelbart forventer, når man åbner for vandhanen. Det smager og lugter helt anderledes. Efter noget tid vil det jern, som vandet indeholder, begynde at udfælde og gøre vandet grumset og uappetitligt. Dertil kommer forurening fra gammel industri, landbrug eller affaldsstationer, der på grund af uforsigtighed med kemikalier og miljøfremmede stoffer er endt i grundvandet. De danske vandværker – heriblandt Frederiksberg Forsyning – fjerner det uønskede indhold i vandet og omdanner det til rent drikkevand.
I et skolevirksomhedssamarbejde med Frederiksberg Forsyning vil eleverne arbejde med, hvilke udfordringer det danske grundvand kan være udsat for, hvordan uønskede stoffer fra grundvandet kan fjernes og meget andet.

Fag: NF, Kemi c+B, Biologi c, Naturgeografi c

 

På kurset får du:

  • Inspiration til konkrete undervisningsforløb med inddragelse af Life Science virksomheder
  • Kendskab til undervisningsmaterialer og virksomheds-cases udarbejdet i samarbejde med Life Science virksomheder

 

Vigtig information

  • Morgenmad og frokost er inkluderet.
  • Bemærk, at selvom kurset er gratis, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 500,- hvis du udebliver uden forudgående framelding.

Oplægsholder

Kristian Krogh

Senior Science Manager i Enzymology, Substrates and Assays

Novonesis

Niels Pontoppidan

Principal Scientist

Eriksholm Research Centre

Else Støvring

Chef for Kommunikation, Klimaskole og Bæredygtighed

Frederiksberg Forsyning

Gudrun Beyer Paulsen

Gymnasielærer

Høje-Taastrup Gymnasium

Kontakt

Kontakt