Bæredygtig søforvaltning – fosfor som begrænset ressource

‘Bæredygtig søforvaltning’ er en temacase med fokus blandt andet på de samfundsmæssige konsekvenser af sørestaurering – og dermed at bringe de naturvidenskabelige argumenter ind i en samfundsmæssig problemstilling.

Hvordan og hvor meget sediment kan fjernes fra Ormstrup Sø? Hvordan kan fosfor udvindes herfra, uden at diverse uønskede stoffer såsom tungmetaller medtages? Det skal du og dine elever undersøge i vores temacase Bæredygtig søforvaltning – fosfor som begrænset ressource.

Sådan gør du

Start med at udfylde denne formular, så vi ved, at du er interesseret i materialet. Det giver os nemlig mulighed for at få midler til at udvikle nyt. Efterfølgende kan du downloade materialet og bruge det i din undervisning.

Om casen

I denne temacase om bæredygtig søforvaltning tages der udgangspunkt i Ormstrup Sø som en case-sø. Der er fokus på, hvordan og hvor meget sediment der kan fjernes fra søen, og hvordan fosfor kan udvindes herfra, uden at diverse uønskede stoffer såsom tungmetaller medtages. Tidligere forskningsresultater fra Ormstrup Sø viser tydeligt, at det ikke vil være muligt at bringe søen tilbage i en varig god økologisk tilstand uden immobilisering af søsedimentets fosforpulje.

Søsediment indeholder ofte store mængder fosfor, og for at kunne anvende denne ressource, skal sedimentet hentes op af søen og efterfølgende behandles for at reducere vandindholdet og fjerne uønskede stoffer.

Ormstrup Sø bruges som casestudie, men målet er, at dette materiale sammen med de andre undervisningspakker om Ormstrup Sø kan anvendes bredt på de danske søer af forskellig størrelse og belastningsgrad, og hvor de enkelte pakker bidrager med nye erkendelser inden for en bred række af naturvidenskabelige områder.

Giv feedback

Har du brugt temacasen i din undervisning, hører vi meget gerne fra dig. Din feedback bruger vi til at forbedre materialet. Skriv til os på gym@nvhus.dk med både ris og ros. Vi glæder os til at høre fra dig.

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Biologi, Kemi

Sted

Hele Danmark

Pris

Gratis

Mere til samme klassetrin

Fosfor – Fra problem til løsning

'Fosfor – Fra problem til løsning' er et undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Materialet består af tre forskellige cases med problemstillinger, film, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter og livedata fra Ormstrup Sø i Midtjylland.

Læs mere

Design en sø-robot

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan bidrage til udviklingen af en sø-robot, der skal fjerne de øverste bundlag i en sø. Forløbet foregår i samarbejde med DIS.

Læs mere

Søer som fosforminer

Eleverne skal undersøge, hvordan vi får bedst mulig gavn af den fosfor, som skal fjernes fra søer. Forløbet foregår i samarbejde med Syddansk Universitet.

Læs mere

Kontakt

Kontakt