Bæredygtig søforvaltning – fosfor som begrænset ressource

‘Bæredygtig søforvaltning’ er en undervisningspakke med fokus blandt andet på de samfundsmæssige konsekvenser af sørestaurering – og dermed at bringe de naturvidenskabelige argumenter ind i en samfundsmæssig problemstilling.

Flere danske universiteter er gået sammen om at finde en blid metode til at udvinde fosfor fra sø-sedimenter og genanvende det andet steds, hvor det giver mening. Fosfor er et essentielt næringsstof og anvendes i planter og dyr både til at lave DNA og til de energigivende processer. Der findes ikke noget alternativ til fosfor.

Utallige søer rundt om i verden er i en dårlig økologisk tilstand. To tredjedele af de danske søer lever ikke op til EU’s minimumstandarter for vandmiljøet. Årsagen skal findes i mange års udledning af spildevand og overgødning i landbruget. En grøn sø udleder dobbelt så mange drivhusgasser som en klar sø, hvilket betyder, at søer på globalt plan har en synlig effekt på klimaet.

Fosfor er en begrænset ressource, og mines primært i Marokko, Kina, Rusland og USA. Det er anslået, at der ca. er fosfor tilbage i minerne til ca. 30-50 år endnu. Det er derfor nødvendigt, at der undersøges alternative kilder til fosfor på både nationalt og globalt plan.

I denne case om Bæredygtig søforvaltning tages der udgangspunkt i Ormstrup Sø som en case-sø. Der er fokus på, hvordan og hvor meget sediment der kan fjernes fra søen, og hvordan fosfor kan udvindes herfra uden, at diverse uønskede stoffer såsom tungmetaller medtages. Tidligere forskningsresultater fra Ormstrup Sø viser tydeligt, at det ikke vil være muligt at bringe søen tilbage i en varig god økologisk tilstand uden immobilisering af søsedimentets fosforpulje.

Søsediment indeholder ofte store mængder fosfor, og for at kunne anvende denne ressource, skal sedimentet hentes op af søen og efterfølgende behandles for at reducere vandindholdet og fjerne uønskede stoffer.

Ormstrup Sø bruges som casestudie, men målet er, at dette materiale sammen med de andre undervisningspakker om Ormstrup Sø kan anvendes bredt på de danske søer af forskellig størrelse og belastningsgrad, og hvor de enkelte pakker bidrager med nye erkendelser indenfor en bred række af naturvidenskabelige områder.

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Biologi, Kemi

Landsdel

Fyn, Nordjylland, Midtjylland, Sjælland, Hovedstaden, Sønderjylland

Sted

På gymnasiet

Pris

Gratis

Mere til samme klassetrin

Ormstrup sø

'Fosfor – Fra problem til løsning' er nyt undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne. Materialet består af tre forskellige cases med problemstillinger, film, materialelister med forslag til litteratur og aktiviteter og livedata fra Ormstrup Sø i Midtjylland.

Læs mere

Design en sø-robot

Eleverne skal undersøge, hvordan de kan bidrage til udviklingen af en sø-robot, der skal fjerne de øverste bundlag i en sø.

Læs mere

Kontakt

Kontakt