Bæredygtig vandpumpning

Eleverne skal give deres bud på en energikilde, der kan sikre stabil energi til at drive en Grundfos-pumpe et sted i verden. Forløbet foregår i samarbejde med Grundfos.

Hvordan kan man udvikle energikilder, der kan drive Grundfos-pumper forskellige steder i verden? Det skal du og dine gymnasieelever undersøge i dette forløb i samarbejde med Grundfos. Forløbet starter med en introduktion hos Grundfos, hvor medarbejdere præsenterer virksomhedscasen. Eleverne skal også på rundvisning og deltage i workshops om pumpeteknologi. Undervejs i forløbet vil der være virtuel spørgetime, hvor eleverne kan stille spørgsmål til medarbejdere fra Grundfos omkring idéer og udfordringer i deres projekter. Forløbet slutter på gymnasiet, hvor eleverne fremlægger deres løsninger for Grundfos-medarbejdere, som giver feedback på elevernes løsninger.

Kernestof

Fysik C, B og A

Faglige mål

 • Ud fra en given problemstilling kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt.
 • Gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling.
 • Kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe.
 • Kunne undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.
 • Kunne tilrettelægge, beskrive og udføre fysiske eksperimenter til undersøgelse af en åben problemstilling og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt

Kernestof

 • Beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning.
 • Kinetisk og potentiel energi i tyngdefeltet nær Jorden.

Supplerende stof

 • Det supplerende stof skal inddrage aktuelle faglige, teknologiske, samfundsrelevante eller globale problemstillinger.
 • Det supplerende stof skal inddrage en belysning af fysiske aspekter af bæredygtig udvikling.

Teknologi

Faglige mål

 • Arbejde med teknologisk innovation ved at udvikle produkter gennem en systematisk og iterativ produktudviklingsproces indeholdende faserne problemidentifikation, problemanalyse, produktprincip, produktudformning, produktionsforberedelse og realisering.
 • Analysere og dokumentere en samfundsmæssig problemstilling.
 • Gennemføre mindre, empiriske undersøgelser til produktion af viden.
 • Anvende metoder til idéudvikling i forbindelse med produktudviklingsprocessen.
 • Redegøre for miljømæssige overvejelser i forbindelse med produktudvikling, herunder de vigtigste miljøeffekters årsag og virkning.
 • Anvende og redegøre for relevant naturvidenskabelig viden i en teknologisk sammenhæng og i forbindelse med produktudviklingsprocessen.
 • Redegøre for teknologiens samspil med det omgivende samfund i et nationalt og globalt perspektiv.

Kernestof

 • Udvælgelse af en samfundsmæssig problemstilling inden for et tema.
 • Indsamling, udvælgelse og bearbejdning af information om problemet.
 • Brugsundersøgelse, redegørelse for hvordan og i hvilken sammenhæng produktet skal bruges, herunder inddragelse af brugerne.
 • Metoder til idégenerering, sortering og udvælgelse.
 • Begrundelse for valg af løsning med udgangspunkt i opstillede krav.
 • Vurdering af produktets samspil med samfundet.
 • Professionelle samarbejdsformer, mellem elever, mellem elever og vejleder og mellem elever og eksterne samarbejdspartnere.
 • Søgning, vurdering og anvendelse af kilder.
 • Mundtlig formidling.
 • Globale, regionale og lokale miljøeffekter.
 • Teknologi i et internationalt perspektiv.

Karrierelæring

 • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv.
 • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere.

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Stockholm Junior Water Prize Challenge

Eleverne kan indsende deres løsninger til Stockholm Junior Water Prize Challenge, som er en særpris ved Unge Forskere. Prisen uddeles af Grundfos Foundation og Poul Due Jensens Fond til et seniorprojekt, som har fokus på vand og bæredygtighed.

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Teknologi, Fysik

Landsdel

Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland

Tid

Aftales i samarbejde med lærer og virksomhed

Pris

Gratis

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Rent vand

Eleverne skal undersøge, hvordan vi sikrer os, at det vand, som vi drikker, er sundt. Forløbet foregår i samarbejde med Frederiksberg Forsyning.

Læs mere

Klimatilpasning på dit eget gymnasium

Eleverne skal undersøge, hvordan deres eget gymnasium kan klimatilpasses, så det kan modstå øgede nedbørsmængder i fremtiden. Forløbet foregår i samarbejde med Envidan.

Læs mere

Klimasikring af kyst og vandløb

Eleverne skal undersøge, hvordan vi bruger klimadata til at fremtidssikre de danske kyster og vandløb. Forløbet foregår i samarbejde med Klimatorium.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt