Vandrensning med muslinger

Eleverne skal undersøge, hvordan en muslingefarm kan konstrueres, så muslingefarmen ikke ses på vandoverfladen, og muslingenettene aldrig kommer ned at røre havbunden. Forløbet foregår i samarbejde med Hedeselskabet.

Kan man udvikle en muslingefarm, der under muslingernes vækst ikke er synlig i vandoverfladen, men som heller ikke rammer havbunden? Det skal du og dine elever undersøge i dette forløb, hvor I skal hjælpe Hedeselskabet med at løse en reel udfordring med muslingeopdræt i Limfjorden.

På gymnasiet får I besøg af medarbejdere fra Hedeselskabet, der præsenterer virksomhedscasen og hjælper jer med at komme i gang med jeres projekt. I bliver introduceret til de udfordringer, som I skal have for øje ved jeres løsningsforslag. Afslutningsvis skal udvalgte elevgrupper præsentere deres projekter og løsningsforslag for medarbejdere fra Hedeselskabet, som vil give feedback på projekterne.

Kernestof

Fysik

  • Mekanik
  • Kraftberegninger
  • Opdrift
  • Udvikling og vurdering af løsningsmetoder

Teknologi

  • Metoder til ideudvikling
  • Samarbejdsrelationer
  • Visuelle værktøjer til præsentationer af et projekt
  • Skriftlig og mundtlig formidling

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv.
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere.

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Stockholm Junior Water Prize Challenge

Eleverne kan indsende deres løsninger til Stockholm Junior Water Prize Challenge, som er en særpris ved Unge Forskere. Prisen uddeles af Grundfos Foundation og Poul Due Jensens Fond til et seniorprojekt, som har fokus på vand og bæredygtighed.

Verdensmål

Klasse

Gymnasier

Fag

Fysik, Karrierelæring, Teknologi

Landsdel

Nordjylland, Midtjylland

Pris

Gratis

I samarbejde med

Tilmelding

Skriv til os, hvis du vil deltage i vores tilbud.

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Science Day

Vil du give dine elever en inspirerende dag med naturvidenskab og teknologi? Så er Science Day sikkert noget for jer. Science Day er tidligere kendt som Girls’ Day in Science, men har i år ændret navn til Science Day, hvor både drenge og piger deltager.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt