Vandrensning med muslinger

Eleverne skal undersøge, hvordan en muslingefarm kan konstrueres, så muslingefarmen ikke ses på vandoverfladen, og muslingenettene aldrig kommer ned at røre havbunden. Forløbet foregår i samarbejde med Hedeselskabet.

Kan man udvikle en muslingefarm, der under muslingernes vækst ikke er synlig i vandoverfladen, men som heller ikke rammer havbunden? Det skal du og dine elever undersøge i dette forløb, hvor I skal hjælpe Hedeselskabet med at løse en reel udfordring med muslingeopdræt i Limfjorden.

På gymnasiet får I besøg af medarbejdere fra Hedeselskabet, der præsenterer virksomhedscasen og hjælper jer med at komme i gang med jeres projekt. I bliver introduceret til de udfordringer, som I skal have for øje ved jeres løsningsforslag. Afslutningsvis skal udvalgte elevgrupper præsentere deres projekter og løsningsforslag for medarbejdere fra Hedeselskabet, som vil give feedback på projekterne.

Kernestof

Fysik

  • Mekanik
  • Kraftberegninger
  • Opdrift
  • Udvikling og vurdering af løsningsmetoder

Teknologi

  • Metoder til ideudvikling
  • Samarbejdsrelationer
  • Visuelle værktøjer til præsentationer af et projekt
  • Skriftlig og mundtlig formidling

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv.
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere.

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Stockholm Junior Water Prize Challenge

Eleverne kan indsende deres løsninger til Stockholm Junior Water Prize Challenge, som er en særpris ved Unge Forskere. Prisen uddeles af Grundfos Foundation og Poul Due Jensens Fond til et seniorprojekt, som har fokus på vand og bæredygtighed.

Verdensmål

Klasse

Fag

Landsdel

Pris

Gratis

I samarbejde med

Send forespørgsel

Skriv til os, hvis du vil deltage i vores tilbud.

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).