Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Jordens ressourcer er ikke uendelige, og vi forbruger mere end nogensinde før. Hvis hele verden forbruger lige så meget, som os danskere, vil vi have brug for 2,6 gange mere jordklode at leve på. Jordens Overforbrugsdag er den dag på året, hvor verdens befolkning har brugt flere ressourcer, end jorden kan nå at gendanne. I 1970 faldt dagen den 30. december, og i 2022 havde vi allerede opbrugt alle jordens ressourcer den 28. juli. Vi er derfor nødt til at sikre både et bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer. Det kan bl.a. gøres gennem en cirkulær økonomi, hvor vi genbruger i stedet for at smide ud, hvor vi reducerer madspild, håndterer spild produkter fra produktion forsvarligt og underviser vores børn og unge i bæredygtig udvikling og verdensborgerskab.

I mange af vores tilbud til grundskoler og gymnasier arbejder eleverne med cirkulær økonomi og deres bud på, hvordan vi kan værne om jordens ressourcer gennem ansvarligt forbrug og produktion.

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).