Mål 15: Livet på land

Vi er dybt afhængige af naturen omkring os. Landbrugsjorden sikrer mad, træerne forsyner os med frisk luft og ferskvandsområderne giver rent drikkevand. Vi må derfor beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Flere af vores forløb til gymnasier fokuserer på verdensmål nr. 15. F.eks. Ormstrup Sø, hvor ambitionen er at forbedre søens vandkvalitet samtidig med, at det værdifulde fosfat, der er lagret på søens bund, skånsomt fjernes og genanvendes som næring til planterne på landbrugsjorden.

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).