Mål 15: Livet på land

Vi er dybt afhængige af naturen omkring os. Landbrugsjorden sikrer mad, træerne forsyner os med frisk luft og ferskvandsområderne giver rent drikkevand. Vi må derfor beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Flere af vores forløb til gymnasier fokuserer på verdensmål nr. 15. F.eks. Ormstrup Sø, hvor ambitionen er at forbedre søens vandkvalitet samtidig med, at det værdifulde fosfat, der er lagret på søens bund, skånsomt fjernes og genanvendes som næring til planterne på landbrugsjorden.

Kontakt

Kontakt