Mål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur

Udviklingen af industrisamfundet afhænger af infrastrukturen i det pågældende land. Et fungerende vejnet, en stabil elforsyning, internet og adgang til vand. En udvikling, der således har været på bekostning af miljøet og klimaet. Virksomheder skal derfor udvikles i en mere bæredygtig retning ved gennemgribende ændringer i produktionsform og teknologier. Verdensmål nr. 9 skal på samme tid sikre en robust infrastruktur og fremme en bæredygtig industrialisering i både industri- og udviklingslande.

Flere af vores forløb til gymnasier handler om, hvordan virksomheder kan producere på en mere bæredygtig måde gennem recycling og mere cirkulære livsforløb af råvarerne.

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).