Mål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur

Udviklingen af industrisamfundet afhænger af infrastrukturen i det pågældende land. Et fungerende vejnet, en stabil elforsyning, internet og adgang til vand. En udvikling, der således har været på bekostning af miljøet og klimaet. Virksomheder skal derfor udvikles i en mere bæredygtig retning ved gennemgribende ændringer i produktionsform og teknologier. Verdensmål nr. 9 skal på samme tid sikre en robust infrastruktur og fremme en bæredygtig industrialisering i både industri- og udviklingslande.

Flere af vores forløb til gymnasier handler om, hvordan virksomheder kan producere på en mere bæredygtig måde gennem recycling og mere cirkulære livsforløb af råvarerne.

Kontakt

Kontakt