Mål 13: Klimaindsats

Klimaforandringer er et menneskeskabt fænomen, som vi nu for alvor mærker konsekvenserne af. Vi skal forhindre den fortsatte stigning i klodens vandstande og de ekstreme vejrforhold, som resulterer i, at folk må flygte fra deres hjem. Regningen for klimaforandringerne er størst i de fattige lande, som mærker klimaændringerne værst. De fattige lande skal derfor hjælpes, så deres økosystemer, dyr og mennesker bliver modstandsdygtige over for oversvømmelser, tørke og andet ekstremt vejr. Der skal handles hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser. Alle lande er derfor nødt til at være solidariske og mindske deres CO2-udslip.

Klimadagsordenen optager os alle, og vi vil gerne vise eleverne, at det ikke er en tabt kamp. Vi har alt at vinde. Der er håb og mulighed for at handle. Verdensmål nr. 13 er således omdrejningspunkt i flere af vores tilbud til grundskolen og gymnasiet.

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).