Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Den største økonomiske vækst foregår i storbyerne. Halvdelen af verdens befolkning bor i byerne, og tallet er fortsat stigende. Den øgede vækst medfører, at der i storbyerne forurenes mest, der er øget kriminalitet, lavere levealder og flere sundhedsproblemer. Den tættere befolkning udfordrer også muligheden for at bo sikkert i en bolig, der er egnet til beboelse. Løsningen er blandt andet at byplanlægning skal foregå kontrolleret, og at byer, lokalsamfund og bosættelser skal gøres inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Vi skal undgå slum og forurening af luft og vand. Vi skal sikre byerne mod naturkatastrofer og bygge huse i en ordentlig kvalitet, som alle har råd til at bo i.

Naturvidenskabernes Hus har sammen med virksomheder udviklet forløb til gymnasier, hvor eleverne skal komme med forslag til håndtering af nedbørsmængder og klimatilpasning af byrum. Vi har også tilbud til grundskolen, der f.eks. handler om bæredygtigt byggeri. Her skal eleverne give deres bud på bæredygtige huse og forholde sig til byggematerialers klimaaftryk.

Kontakt

Kontakt