Den rette mængde vand

Eleverne skal lave sensorer, som de kan programmere, så styringen af en Grundfos-pumpe optimeres. Forløbet foregår i samarbejde med Grundfos.

Grundfos har reduceret strømforbruget i deres pumper med 83 procent siden 1999, men kan vi reducere både strømforbruget og vandforbruget yderligere ved kun at bruge den påkrævede mængde vand? Det skal du og dine gymnasieelever undersøge i dette forløb i samarbejde med Grundfos.

Forløbet starter med, at medarbejdere fra Grundfos besøger jeres gymnasium. Medarbejderne præsenterer en virksomhedscase og stiller en pumpe fra Grundfos til rådighed. Ved hjælp af en micro-controller skal eleverne styre, hvor hurtigt pumpen skal pumpe ved hjælp af en sensor, som eleverne selv skal fremstille. Herefter arbejder eleverne selvstændigt videre med deres projekt. Midt i forløbet skal I besøge Grundfos og se forskellige dele af virksomheden. Her får I mulighed for at stille uddybende spørgsmål til medarbejderne. Forløbet afsluttes med elevpræsentationer, hvor I fremviser jeres løsninger for Grundfos-medarbejdere på gymnasiet. Medarbejderne giver eleverne feedback på deres løsningsforslag.

Kernestof

Fysik

  • Elektriske kredsløb
  • Sensorer

Teknologi

  • Produktudformning
  • Evaluering af produkt

Programmering

  • Programmering af mikrocomputer

Karrierelæring

  • Eleverne opnår viden om og forståelse for fagenes rolle i videreuddannelse, erhverv og samfundsliv.
  • Eleverne reflekterer over deres egne muligheder og interesser i forhold til deres personlige udvikling samt fremtidige uddannelse og karriere.

Om samarbejdet

Forløbet er et samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet foregår efter en model med syv faser, som alle er fleksible og kan tilpasses individuelle læreplaner og ønsker. Tidsrammen aftaler du sammen med virksomheden og Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere: Model for samarbejde

Stockholm Junior Water Prize Challenge

Eleverne kan indsende deres løsninger til Stockholm Junior Water Prize Challenge, som er en særpris ved Unge Forskere. Prisen uddeles af Grundfos Foundation og Poul Due Jensens Fond til et seniorprojekt, som har fokus på vand og bæredygtighed.

Verdensmål

Klasse

Fag

Landsdel

Pris

Gratis

I samarbejde med

Send forespørgsel

Skriv til os, hvis du vil deltage i vores tilbud.

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).