Mål 3: Sundhed og trivsel

Verdensmål nr. 3 skal sikre et sundt liv både fysisk og mentalt og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Grundet øget rigdom, og dermed mulighed for mere varieret kost, rent drikkevand og bekæmpelse af dødelige sygdomme, lever vi i dag længere. Rigdommen medfører desværre også nye sygdomme forårsaget af usund livsstil, forurening og klimaforandringer, og derfor er verdensmål nr. 3 nødvendigt for at sikre udviklingslandenes helbredsmæssige grundvilkår. Den højnede trivsel og sundhed er også en forudsætning for at sikre udviklingen inden for de øvrige verdensmål.

I Naturvidenskabernes Hus arbejder vi med verdensmål nr. 3 i flere af vores forløb til grundskoler og gymnasier.

Kontakt

Kontakt