Mål 6: Rent vand og sanitet

Vand er den vigtigste ressource for liv på jorden. Samtidig er sikring af rent drikkevand en af de største globale udfordringer i fremtiden. Vi er afhængige af rent drikkevand, vand til afgrøderne på marken og vand til at bade og vaske hænder i. En god hygiejne hindrer spredning af smitsomme sygdomme og redder dermed menneskeliv. Klimaforandringer, forurening og overforbrug af vand resulterer desværre i, at flere lande mangler både drikkevand, vandingsvand og vand til personlig hygiejne. Verdensmål nr. 6 skal sikre bæredygtig forvaltning af klodens vand gennem genbrug af spildevand, indsamling af regnvand og beskyttelse og genoprettelse af de områder, hvor grundvandet kommer fra.

Verdensmål nr. 6 er omdrejningspunktet i vores forløb til gymnasier, hvor vi samarbejder med Grundfos, Frederiksberg Forsyning og andre virksomheder omkring bæredygtig vandpumpning og sikring af sundt drikkevand.

Kontakt

Kontakt