Diversitet og virksomhedsbesøg 

Hvad er diversitet, og hvordan kan man som virksomhed bringe diversitet i spil over for elever? Læs vores guide med konkrete anbefalinger.

Diversitet på arbejdspladsen fremmer innovation og kreativitet. Nye idéer opstår i samspillet mellem forskelligheder, når ressourcer og viden fra medarbejdere med forskellige baggrunde bringes i spil. Virksomheder, der arbejder med diversitet, har større mulighed for udvikling, succes og vækst. 

Hvordan forstår vi diversitet? 

Diversitet som udtryksform er de mange karaktertræk, der gør os til dem, vi er. Alder, identitet, familie, opvækst, herkomst, personlighed, seksuel orientering, nationalitet, tro, handicap, uddannelse osv. 

Hvordan kan man som virksomhed fremhæve diversitet ved virksomhedsbesøg, f.eks. Science Day?  

Vi anbefaler tre måder til at bringe diversitet i spil i løbet af dagen:   

1. Valg af rollemodel 

Hvem skal være rollemodel? Tænk over at finde nogle medarbejdere, som har forskellige fortællinger med hensyn til social baggrund, alder, uddannelse, fysisk/psykisk handicap, etnicitet, interesser, familieliv. 

Det kan f.eks. være, at vedkommende har et fysisk eller psykisk handicap, som de kan bringe i spil. Måske kommer vedkommende fra et hjem, hvor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) er fremmede fag, og hvor han eller hun var den første til at tage en uddannelse og finde et job inden for området. Det kan også være, at vedkommende har været langt omkring i sin vej til virksomheden.    

Lad vedkommende fortælle, om virksomheden har en diversitetspolitik. Er der fokus på diversitet fra virksomhedens side? Hvordan har virksomheden fokus på det? Hvordan afspejler det sig i virksomhedens hverdag? 

2. Dialog på dagen og workshop 

Fremhæv værdierne fra virksomheden, f.eks. bæredygtighed, at gøre en forskel for mennesker, mulighed for at møde andre kulturer, gode arbejdsvilkår osv. 

I en workshop kan der være fokus på virkelighedsnære problemstillinger, hvor der er mulighed for at bringe forskellige kompetencer i spil for at løse en innovativ opgave. 

3. Gruppeinddeling 

I dialog med lærerne kan det give mening at inddele eleverne efter interesse, niveau, køn eller andet.  

Når grupperne er dannet, kan der eventuelt etableres en styret rollefordeling i grupperne, hvor hver elev får en rolle som henholdsvis udvikler, leder, kommunikatør, procesansvarlig mm. 

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).