Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Verdensmål nr. 5 arbejder for at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke pigers og kvinders rettigheder og muligheder. Hunkønnet er det mest udsatte, når det gælder en ligeværdig plads i samfundet. Ligeværdighed er nødvendig for at fremme verdens bæredygtige udvikling og økonomiske vækst ved, at kvinderne på lige fod med mændene er repræsenteret på arbejdsmarkedet og bidrager til at tage politiske beslutninger. Det kræver lovgivning, der sikrer pigers og kvinders rettigheder. Mangel på ligestilling er en hindring for at komme i mål med Verdensmål nr. 4, der ønsker kvalitetsuddannelse til alle, Verdensmål nr. 8, der ønsker anstændige arbejdsvilkår og økonomisk vækst for alle, og Verdensmål nr. 16, der ønsker at give alle adgang til retssikkerhed.

Det nationale kampagnedag Science Day, som Naturvidenskabernes Hus afholder hvert år i oktober, har ikke kun til formål at understøtte Verdensmål nr. 5, men også at skabe ligestilling på tværs af mangfoldighed og diversitet.

Kontakt

Kontakt