Er du en god menneske­kender?

Brug denne aktivitet til eleverne, når de besøger jer til Science Day. Aktiviteten tager ca. 15 minutter at afvikle og involverer jeres rollemodeller.
Tegning af forskellige ansigter

Formål

Brug denne aktivitet som en anderledes måde at præsentere jeres rollemodeller på. Aktiviteten kan også være en anledning til at italesætte eller udtrykke diversitet. Formålet med aktiviteten er, at eleverne oplever, hvordan jeres medarbejdere udgør en divers gruppe – personligt såvel som fagligt. Når I skal afvikle aktiviteten, skal de medarbejdere, som er rollemodeller til Science Day, deltage. Rollemodellerne repræsenterer diversitet i virksomheden i form af deres faglige kompetencer, alder, uddannelse, jobfunktion, baggrund m.m. Rollemodellerne er et godt udgangspunktet for at tale om diversitet, og hvordan vi adskiller os fra hinanden. Det er netop i en divers gruppe, at forskellige kompetencer findes, hvilket fremmer udvikling og innovation til gavn for virksomheden.

Introduktion til aktiviteten

Aktiviteten starter med, at eleverne svarer på en række spørgsmål om rollemodellernes faglige og personlige præferencer. Herefter svarer rollemodellerne på de samme spørgsmål, og eleverne finder ud af, om deres førstehåndsindtryk af rollemodellerne stemmer overens med virkeligheden. Dette er indledningen til en åben snak om begrebet diversitet, og hvad der gør os forskellige som mennesker. Ikke mindst, hvordan den forskellighed kan være en positiv ting i et udviklingsperspektiv.    

Når det handler om diversitet, er det vigtigt, at vi udvikler en forståelse af, at begrebet ikke er reduceret til at handle om køn eller etnicitet, men at det favner bredere. Det er en vigtig pointe i aktiviteten, at diversiteten blandt rollemodellerne handler om, hvad der gør dem til de mennesker, de er, og ikke hvordan de ser ud. Hvis vi som gruppe ønsker at løse en opgave eller udfordring, og samtidig ønsker at opnå det bedst mulige resultat, uanset om det er på arbejdspladsen eller i skolen, så har vi brug for nogen, der ser verden anderledes end os selv.

Aktivitetens trin og rammer

 1. Eleverne udfylder individuelt et ark med spørgsmål om rollemodellernes identitet. Eleverne har kun kendskab til deres udseende.
  Varighed: 5 minutter
 2. Rollemodellerne svarer på de samme spørgsmål, og eleverne tjekker, om de har gættet rigtigt.
  Varighed: 5 minutter
 3. Fælles opsamling: Hvor gode er vi til at beskrive personer ud fra udseende? Lad aktiviteten åbne op for en dialog om diversitet i plenum.
  Varighed: 5 minutter

Materiale

Materialet består af:

Forberedelse

Det er en god ide at have forberedt nogle spørgsmål til den åbne diskussion i plenum om, hvad diversitet handler om.

Eksempler:

 • Var det nemt at gætte rigtigt på spørgsmålene?
 • Var der nogle af personerne, der overraskede jer? Hvorfor?
 • Hvordan er personerne forskellige?
 • Hvorfor kan det være en god eller dårlig ide at danne en gruppe med lige præcis disse personer?
 • Hvordan afspejler personerne en bred diversitet?
 • Gør det nogen forskel, om man er opvokset henholdsvis på landet, i en provinsby eller i en storby?
 • Hvordan adskiller du dig fra de andre i klassen?

Kontakt

Kontakt

Kontakt