Sundhed og trivsel med fablerobotter

Hvordan kan vi bruge teknologi til at øge sundhed og trivsel blandt ældre mennesker på et plejehjem? Det skal eleverne undersøge i dette forløb, hvor de både skal besøge et plejehjem og Naturvidenskabernes Hus.

I dette forløb får dine elever erfaringer med, hvordan teknologi kan hjælpe med at forbedre hverdagen for ældre mennesker. Inden I kommer ud til Naturvidenskabernes Hus, skal du og dine elever besøge et plejehjem. Her skal dine elever undersøge, hvordan de kan gøre hverdagen lettere eller sjovere for stedets beboere eller for stedets personale (så de får nemmere ved at hjælpe beboerne). Efter besøget skal dine elever formulere en problemstilling, som de medbringer, når de kommer ud til Naturvidenskabernes Hus. På besøgsdagen i Naturvidenskabernes Hus skal de konstruere en løsning på deres problemstilling ved hjælp af fablerobotter.

Dagen i Naturvidenskabernes Hus består af fire dele:

 1. Introduktion og basisøvelser til fablerobotten. Her lærer dine elever den mest grundlæggende programmering.
 2. Med udgangspunkt i problemstillingen fra plejehjemmet designer og konstruerer dine elever en prototype med fablerobotten som omdrejningspunkt.
 3. Eleverne dokumenterer deres arbejde med at lave deres prototype ved at lave en lille film af deres robot i aktion.
 4. Fremlæggelse af prototype.

Forberedelse

Inden I kommer på besøg i Naturvidenskabernes Hus skal du have lavet følgende forberedelser med eleverne:

 • Besøg et plejehjem med dine elever. Viborg Kommune har tildelt jer et plejehjem, som har forberedt sig på, at I kommer.
 • Aktivér elevernes forforståelse ved at tale med dem om teknologiske tiltag, der hjælper eller forbedrer hverdagen for ældre mennesker. Kender de til nogle? (f.eks. kæle-sæl til plejehjemsbeboere, lys, der tænder automatisk, når man kommer ind ad døren, alarmknap til ældre, hvis de falder)
 • Se denne video om, hvad I møder på dagen i Naturvidenskabernes Hus:

 • Lav grupper med to elever i hver inden besøgsdagen i Naturvidenskabernes Hus. Der vil også være mulighed for en-mandsgrupper, hvis det er nødvendigt.
 • Deltag i lærerkurset i Naturvidenskabernes Hus den 16. januar 2024 kl. 13.00 – 15.00, hvor vi vil arbejde med fablerobotten og give jer et indblik i, hvilke muligheder dine elever har på besøgsdagen. Tilmeld dig her

Efterbehandling

 1. Sørg for, at de korte videoer, som eleverne laver af deres prototyper i Naturvidenskabernes Hus, gemmes samlet, og send dem efterfølgende til kontakten på plejehjemmet.
 2. Reflektér sammen over på klassen, hvilke fordele og ulemper der er ved at anvende teknologi.
 3. Eventuelt kan I invitere jeres kontakt på plejehjemmet med på den sidste del af dagen, hvor eleverne viser deres løsninger i Naturvidenskabernes Hus

Formål

At eleverne får erfaringer med:

 • at løse et problem med engineering-metoden.
 • de fire naturfaglige kompetenceområder.
 • programmering ved brug af Fable-robotter.
 • hvordan digitale teknologier kan udnyttes til opfyldelse af FN’s Verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel for borgere i elevernes lokalområde.
 • det fællesfaglige fokusområde: Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.
 • det tværgående emne: Innovation og entreprenørskab.

Verdensmål

Klasse

7. klasse

Fag

Fysik/kemi

Sted

I Naturvidenskabernes Hus

Varighed

Pris

Forløbet er gratis og obligatorisk for alle 7. klasser i Viborg Kommune. Bookes via Pretix i KLC.

I samarbejde med

Fællesfaglige fokusområder

Fællesfaglige fokusområder

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Med et forløb til det fællesfaglige fokusområde 'Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår' vil eleverne komme helt tæt på den teknologiske udvikling og arbejde med den betydning, teknologien har for mange områder af vores dagligdag.

Læs mere

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Science Day

Vil du give dine elever en inspirerende dag med naturvidenskab og teknologi? Så er Science Day sikkert noget for jer. Science Day er tidligere kendt som Girls’ Day in Science, men har ændret navn til Science Day, hvor både drenge og piger deltager.

Læs mere

Andre forløb

Kontakt

Kontakt