Stop madspild

Hvordan kan vi bruge naturvidenskaben til at mindske madspild? Det skal eleverne undersøge i dette forløb, som foregår i Naturvidenskabernes Hus.

Hvert år bliver 1,6 milliarder ton mad spildt i verden. Det svarer til, at cirka en tredjedel af al den mad, der produceres til mennesker hvert år, ikke bliver spist. Det betyder, at hver person i Danmark smider ca. 63 kg mad ud om året. Madspild er skidt for miljøet og klimaet – og det er penge lige i skraldespanden. Vi skal stoppe madspild, og det skal eleverne hjælpe med ved at undersøge, hvordan vi konkret kan bruge naturvidenskaben til at mindske madspild. 

Aktiviteter

Dilemmaspil:

Eleverne skal i et dilemmaspil tage stilling til forskellige udsagn og diskutere forhold omkring madspild.  

Design en kølig madpakke:

De skal også designe en kølig madkasse. Hvad skal der til for, at maden i madkassen holder sig kold, frisk og lækker, når de tager den op af skoletasken? Vi guider eleverne gennem en Engineering Design Proces (link til Single sider_Engineering Design Processen), hvor de skal designe deres egen madkasse gennem naturfaglige undersøgelser. 

Forberedelse 

Se filmen ’Madspild for milliarder’ om madspild i verden:

Tag en fælles snak i klassen: 

  • Hvilken type madspild fremlægges i filmen? 
  • Hvorfor er madspild en udfordring? 
  • Hvor gode er I selv til at udnytte jeres madvarer? 
  • Hvordan kan I selv være med til at begrænse madspild? 

Efterbehandling

Når I besøger Naturvidenskabernes Hus, får I et brætspil om madspild med hjem. Forløbet kan eventuelt samtænkes med følgende forløb fra Gyldendals fagportaler: 

Formål 

Formålet med Stop Madspild

  • Eleverne har viden om madspild, herunder udfordringer og konsekvenser. 
  • Eleverne kan diskutere enkle problemstillinger omkring madspild. 
  • Eleverne kan bygge en model af virkeligheden. 

Eksempler fra Fælles Mål

Natur/teknologi 

  • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ‘perspektivering’, hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Herunder kan eleverne sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv. 
  • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ’undersøgelse’, hvor eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Herunder kan eleven gennemføre enkle systematiske undersøgelser, og eleven kan designe enkle undersøgelser. 
  • Der arbejdes inden for kompetenceområdet ’modellering’, hvor eleven kan designe enkle modeller. 

Verdensmål

Klasse

Fag

Sted

Varighed

Pris

Gratis for skoler i Viborg Kommune og Favrskov Kommune.
DKK 2.500,- kr. pr. klasse, hvis skolen ligger i en anden kommune.

I samarbejde med

Kontakt

Mere til samme klassetrin

Andre forløb

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).