Engineering-didaktik i Naturfagsmaraton

Engineering Design Processen er en anvendelsesorienteret og problemløsende tilgang, som tager udgangspunkt i at løse et konkret problem eller behov. Populært sagt er der tale om, at eleverne arbejder med at finde praktiske løsninger på praktiske problemer.

Eleverne skal undersøge, idégenerere, planlægge og bygge – og undervejs skal de finde og justere fejlene, så opfindelsen hele tiden bliver bedre.

Fejlkulturen er et vigtigt element i engineering. Eleverne skal opleve, at det er en god ting at fejle. Mette Bisp Jensen, projektleder i Naturvidenskabernes Hus, fortæller:

”Vi skal hjælpe eleverne med at udvikle en god fejlkultur, hvor fejl bliver opfattet som noget positivt. Det er en god ting at fejle, fordi det er netop af fejlene, at vi lærer og udvikler os og får gode ideer til at gøre opfindelsen bedre”, siger hun.

Engineering-didaktikken er udviklet i projektet ’Engineering i Skolen’. Læs mere på engineeringiskolen.dk

Undervisning

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Forretningsbetingelser

Et medlemskab kan tegnes på alle tidspunkter af året og løber kalenderåret ud. Medlemskabet fornyes automatisk ved årsskiftet, medmindre det opsiges. Fakturering af medlemsgebyret sker i 1. kvartal. Virksomheden kan på ethvert tidspunkt opsige sit medlemskab. Ved manglende betaling ophører medlemskabet automatisk. Indbetalte medlemsgebyrer tilbagebetales ikke. Ved tilmelding giver virksomheden og Naturvidenskabernes Hus hinanden gensidig tilladelse til at bruge den anden parts logoer på hjemmesider/andre medier og i andet markedsføringsmateriale.  

Ændringer i medlemskab eller kontaktoplysninger mv. bedes fremsendt til Naturvidenskabernes Hus på kontakt@nvhus.dk (OBS ny e-mail: medlem@nvhus.dk).